EWIKON - představil HPS III MH trysky s přímým bočním vstřikováním

EWIKON - představil HPS III MH trysky s přímým bočním vstřikováním

Díky neustálému vývoji a zdokonalování technologií, například v oblasti vícenásobných trysek a širokému působení specialistů v oblasti vstřikovaní plastů, je možné vstřikovat ty nejsložitější aplikace pomocí elegantních a spolehlivých řešení.

Nejprogresivněji rozvíjejícím se výrobcem v této oblasti je německý EWIKON - přední výrobce temperovaných systémů pro vstřikování plastů, v České rebublice a Slovenské republice zastoupený českobudějovickou firmou KUBOUŠEK s.r.o.

Výhody použití HPS III MH multitrysek s bočním vstřikováním. 

EWIKON HPS III MH trysky

Dříve než EWIKON představil HPS III MH trysky s přímým bočním vstřikováním na trhu, prokázal mnoho zkušeností při náročných aplikacích nad 128 kavit.
Německý výrobce vstřikovacích forem a plastových výrobků Hans Retwisch navrhl formu s MH-multi tryskami se čtyřmi vstřikovacími body pro výrobu nového typu jednorázových injekčních stříkaček z materiálu Topas. Protože při použití tohoto materiálu se výlisky nemohly z formy vyhazovat silou, navrhl výrobce ve formě speciální stírací mechanismus pro dokonalé vyhazování výlisků.

Konstruktér navrhl ideální řešení a umístil výlisky do řad a použil lineární trysku s bočním vstřikováním a vstřikovací body umístil na nejlepší možné místo, do spodní přítlačné plochy. Toho docílil na návrh EWIKONu, který mu doporučil použití špiček se 60-ti stupňovým úhlem.

EWIKON HPS III MH trysky

S tímto systémem má celá forma rozměry 296x446x443 mm při použití systému se čtyřmi tryskami, se čtyřmi vstřikovacími body a výšce výlisku 67 mm a roztečí 47 mm mezi výlisky

Pouziti MH trysekPouziti MH trysek

Použití MH trysek umožňilo použití standardního konceptu formy bez použití speciálních aplikací nebo zaformování. Instalace trysek a celého systému byla velmi jednoduchá, stejně jako údržba. Při „zamrznutí" kavity nebo čištění trysek se forma nemusí sejmout z lisu a tyto kroky lze provést za tepla z čela formy.

Tím dochází k velkým časovým úsporám. Při použití MH trysek zákazníci dosahují velmi přesných rozměrů výlisků s minimálními odchylkami. Použití špiček se sklonem 60°  umožňuje umístění vstřikovacího bodu na čelní plochu 3 mm za hranu výlisku a umožnit tak vstřikování v ose formy.Tím byl docílen minimální výkyv tvárníkových jader, který po vychladnutí dílů činil 0,02 mm.

Splněním požadavku na rychlou výměnu barev a to z vysoce transparentní na světlo nepropustnou černou barvu se ukázala další vlastnost těchto trysek. Při jejich vývoji se dbalo na perfektní vyvážení kanálů bez tvorby hluchých míst, kde by se mohl usazovat materiál. V kombinaci s plně vyváženým rozvaděčem s vložkami, které plynule odvádějí tok taveniny, byl do formy instalován vtokový systém,  který  umožňuje výměnu  barev ve velmi krátkém čase.

EWIKON HPS III MH trysky s primym bocnim vstrikovanim

Na tomto příkladu jsou vidět velké výhody   trysek  s bočním  vstřiková ním, které společnost EWIKON vyvi nula. Povšimněte si především malé zástavby    systému   a jednoduché montáže,    která  umožňuje     použít menší   rozměry   formy  a  tím  šetřit vstupním materiálem.

Další nespornou výhodou jsou v  časové úspory při údržbě systému. Údržbu lze provádět bez demontáže formy a dokonce při nepřetržité výrobě, přímo na stroji při nahřátém systému. A v neposlední řadě celková konstrukce trysek umožňuje bezproblémovou a rychlou výměnu barev a to i v těch nejobtížnějších barevných kombinacích.

 
www.kubousek.cz


 

  • autor:
  • KUBOUŠEK s.r.o.
  • KUBOUŠEK s.r.o.

    KUBOUŠEK s.r.o.

    Meracie prístroje, vstrekovacie stroje, temperačné zariadenia, pásové dopravníky, chladiace systémy, mlyny a granulátory, horúce vtoky, dávkovače, drviče plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník