Európa prekonáva ciele v recyklácii plastov

  • 16.11.2012

Podľa najnovších správ, Európske krajiny recyklujú 33,6% z celkového počtu plastového odpadu čo je o 11% viac ako sú požiadavky EÚ. Ďalších 33,2% sa použilo na energetické využitie.

Všetky krajiny okrem Cypru a Malty prekročili minimálny cieľ určený EÚ, z toho 18 prekročilo hranicu 30%. Holandsko dosiahlo 48,4%, nasledovala Česka republika, Švédsko, Estónsko a Nemecko.

Výrazný rozdiel bol tiež v podiele odpadu vyvezeného na skládky. Deväť krajín vyviezlo len 10% odpadu,  ale ostatných deväť vrátane UK viac ako 50%.

Domácnosti vytvárajú 63%  spotrebiteľského plastového odpadu, zvyšných 37% pochádza z priemyslu.

Napredovaním priemyslu je potrebné čeliť niektorým problémom,  ako je tiež triedenie plastov. Triediace metódy sú v jednotlivých krajinách rôzne. Domácnosti v Nemecku, Taliansku, Nórsku, Portugalsku, Španielsku a Švédsku separujú plasty, zatiaľ čo v Rakúsku a v UK ich mixujú dokopy.

Región tiež musí riešiť problém poľnohospodárskeho odpadu. Minulý rok poľnohospodársky sektor vyprodukoval 1 315m ton spotrebiteľského plastového odpadu a len 23% z neho bolo zrecyklovaného. Zvyšok - 49,3%  šlo na skládku.

  • autor:
  • European Plastics News
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník