• Úvod
  • Odborné články
  • Energeticky optimalizovaný chladicí systém od firmy ONI-Wärmetrafo v zastoupení firmy Kuboušek, s. r. o.

Energeticky optimalizovaný chladicí systém od firmy ONI-Wärmetrafo v zastoupení firmy Kuboušek, s. r. o.

Energeticky optimalizovaný chladicí systém od firmy ONI-Wärmetrafo v zastoupení firmy Kuboušek, s. r. o.

Významný světový producent vyfukovaných plastových nádrží (PFT), čínská firma YAPP Automotive Parts Co. Ltd., započal již v průběhu roku 2010 s organizací přípravy výrobních prostor a technologie v České republice. Firma YAPP, která je aktuálně největším výrobcem PFT v Číně, vlastní ale i závody v Indii, Rusku a v dalších zemích.

Pro firmu YAPP, jako pro dodavatele předních světových výrobců automobilů, jako jsou vedle čínských automobilek především koncern VW, ford, GM, Mazda, Nissan, Mercedes ad., je Česká republika svou polohou ideálním domovským místem pro vývoj, výrobu a dodávky dílů výrobním závodům v rámci střední Evropy. Daleko dříve, než se hala začne plnit výrobními technologiemi, je zapotřebí souběžně se stavebními úpravami připravit všechny základní pro výrobu nezbytné energie. Dodavatelem chladicí technologie stejně tak jako systému výroby tlakového vzduchu byla vybrána německá firma ONI-Wärmetrafo v zastoupení firmy Kuboušek, s. r. o. Spolupráce firmy KUBOUŠEK s německou firmou ONI je rozvíjena postupně již od roku 2004, a tak již osmým rokem mohou i zákazníci v ČR a na Slovensku ocenit dlouholeté know-how odborníků od ONI, pro které jsou úspora energií, ekologie a ekonomika provozu při návrhu chladicího systému na prvním místě.

 

ONI 
  

Výroba a zajištění chladicí vody pro náročnou produkci vyfukovaných nádrží je stejně důležitou otázkou jako dodávka elektrické energie, vody nebo plynu, proto bylo základním požadavkem zákazníka vedle výkonů zařízení hlavně jeho provozní spolehlivost. Po analýze požadavků chlazené technologie a představ zákazníka byl zvolen energeticky optimalizovaný jednookruhový chladicí systém ONI. Přesnou podobu systému pak dotvořily požadavky technologie a celého výrobního procesu, instalované stroje a plánovaná kapacita. Základní úlohou systému je tedy dát výrobní technologii k dispozici celkem 950 kW chladicího výkonu celoročně na teplotě 8°C s nejvyšší možnou spolehlivostí. Takto nízká teplota chladicí vody v centrálním rozvodu chlazení není ve zpracování plastů zcela běžná, její výroba musí být zajištěna kompresorovým chlazením. Pro některá spotřební místa plní systém ONI požadavek na vyšší teplotní hladiny 18 – 26°C přimícháváním teploty ze zpětné větve.

Pro výrobu chladicí vody je ještě dnes v mnoha případech využívána pouze kompresorová chladicí jednotka. Díky obrovské energetické náročnosti kompresorů to tak pokaždé vede k velké spotřebě elektrické energie a vysokým provozním nákladům. K tomu se přidávají navíc ještě i náklady na relativně náročnou údržbu kompresorového chlazení. S ohledem na neustále rostoucí ceny elektrické energie jsou to všechno náklady, které vedou k neúměrnému zatěžování budoucí výroby.

 

ONI 
  

Systém ONI pro fi rmu YAPP obsahuje nejnovější řadu kompresorových vzduchem chlazených chladicích jednotek s vysokým stupněm účinnosti. Výkon 950 kW byl s ohledem na zvýšenou garanci dodávky chladicí energie rozdělen mezi dvě nezávislé chladicí jednotky, kdy každá z nich disponuje výkonem 475 kW. Ačkoliv se v tomto případě jedná o energeticky optimalizované chladicí jednotky, bylo s ohledem na velmi nízkou teplotu výstupní chladicí vody zapotřebí provoz budoucího systému dále optimalizovat.

Nízká teplota chladicí vody na výstupu provoz chladicích jednotek a celého systému prodražuje. V tomto případě přišlo ke slovu osvědčené „ONI-systémové zimní odlehčení“ kompresorových chladicích jednotek. Navržený systém chlazení byl tedy doplněn o dva volné vzduchové chladiče (Freecoolery) dohromady s 24 ventilátory. Tento systémový doplněk v podobě volného chlazení zabezpečí v zimním a přechodném období odlehčení obou chladicích jednotek. Provozně drahé kompresorové chladicí jednotky jsou při nízkých teplotách okolí automaticky odstaveny, chladicí zátěž přeberou v tom období volné vzduchové chladiče. Venkovní chladný vzduch je pak tím spolehlivým a levným chladicím médiem. Provozní náklady chlazení v tomto případě spadnou při nižších teplotách okolního vzduchu na úroveň cca 2 – 3% nákladů potřebných na provoz kompresorového chlazení. Přepnutí kompresorového chlazení na vzduchové probíhá plně automaticky vyhodnocením teploty venkovního vzduchu a několika dalších parametrů. Úspory provozních nákladů systému chlazení jsou tak proto v řádech desítek tisíc EUR ročně, což následně znamená zvýšení konkurenceschopnosti provozovatele.

 

ONI 
  

Zimní odlehčení kompresorových chladicích jednotek je realizováno patentovaným řešením „samovyprazdňovacích“ volných vzduchových chladičů. Díky stavbě celého systému a konstrukci vzduchových chladičů může být celý systém vč. vzduchového chlazení celoročně provozován s vodou. V případě, že nejsou volné vzduchové chladiče v provozu, dojde k jejich vyprázdnění do nádrží umístěných ve vytápěné strojovně chlazení v budově.

Zcela odpadá potřeba provozu systému s glykolovou směsí, jako je tomu u jiných výrobců. Obě chladicí jednotky pracují také celoročně s vodou, jejich potrubí je v případě odstávky vytápěno topným odporovým pásem společně s opatřením náležitou izolací. Voda je oproti glykolové směsi jasně účinnější chladicí médium, odpadají i pořizovací náklady na nemrznoucí kapalinu a případné teplotní ztráty na výměníku a energetick náročnost konstrukce v případě oddělení okruhů. V případě systému u firmy YAPP je systém vybaven automatickou stanicí na úpravu vody zajišťující změkčování vody na vstupu i dávkování nezbytné chemie do chladicího okruhu.

Systém chlazení ONI je v tomto případě, stejně tak jako v jiných projektech, pro provozovatele energeticky optimálním individuálním řešením. Při současném snížení provozních nákladů je systém stále vybaven několikanásobným jištěním provozu s ohledem na maximální ochranu systému a výroby před nežádoucím výpadkem dodávek chladicí vody. Chladicí jednotky dávají maximální výkon ve dvojici, jsou tedy navzájem jištěny, stejně tak jako vzduchové chladiče. Všechna čerpadla chladicího systému jsou v zástupném provedení s instalovanou rezervou, která nabíhá v případě výpadku čerpadla provozního.

 

ONI 
  

Vyjma vlastní chladicí technologie byl instalován i kompletní páteřní rozvod chladicí vody ke spotřebičům. Díky nízkým teplotám je celý okruh izolovaný proti kondenzaci vody. Společně s firmou ONI byl paralelně instalován i tlakovzdušný kompresor s výkonem 30 m3/min s kompletním rozvodem a odpovídajícím příslušenstvím.

 

ONI 
  

Spolupráce s firmou YAPP byla po úspěšném startu s instalací a rozběhem systému chlazení ONI rozšířena o dodávku velkých nožových mlýnů a příslušenství švédského výrobce Rapid, následně pak o skladovací sila a mobilní provozní zásobníky na materiál z vlastního obchodního programu firmy KUBOUŠEK.

  • autor:
  • KUBOUŠEK, s.r.o.
  • KUBOUŠEK s.r.o.

    KUBOUŠEK s.r.o.

    Meracie prístroje, vstrekovacie stroje, temperačné zariadenia, pásové dopravníky, chladiace systémy, mlyny a granulátory, horúce vtoky, dávkovače, drviče plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník