DESMA pre svojich zákazníkov zorganizovala OpenHouse so zaujímavými workshopmi

DESMA pre svojich zákazníkov zorganizovala OpenHouse so zaujímavými workshopmi

Spoločnosť DESMA zorganizovala podujatie OpenHouse 2023 vo svojom závode v Fridingene. Podujatia sa zúčastnilo takmer 300 zákazníkov a partnerov. Pripravený bol rozsiahly program plný workshopov, zameraných na hlavné motto celej akcie "Partnering for Transformation".

DESMA v svojom závode predstavila viac ako 30 strojov, vrátane vysoko automatizovaných výrobných liniek. Nechýbali ani informačné stánky a ukážky od zapojených partnerských vystavovateľov, ktoré pokrývali celý proces výroby elastomérových výrobkov. Okrem rôznych foriem a systémov studených vtokov sa vlastné oddelenie pre výrobu foriem venovalo aj montáži a výrobe veľkých studených vtokov a veľkých foriem.

DESMA: vstrekovacie stroje na gumu, vstrekovanie gumy a silikónu 
Foto 1: Dr. Michael Zaun, Harald Schmid, Siegfried Köhler (zľava do prava)

 

Pripravených bolo 5 workshopov na rôzne témy a vďaka interaktívnej účasti bolo možné zistiť problémy zákazníkov priamo v rámci workshopov. Z ich odpovedí bolo tiež veľmi jasné, že veľká časť priemyslu spracovania elastomérov v súčasnosti čelí veľkým výzvam.

DESMA: vstrekovacie stroje na gumu, vstrekovanie gumy a silikónu 
 Foto 2: Ukážka výroby formy 

 

V závode sa návštevníci mohli na vlastné oči presvedčiť, že transformácia už dorazila aj do DESMY, o čom svedčí veľká väčšina rôznych exponátov. Okrem rôznych veľkých strojov bol v prezentovaný takmer kompletný prierez strojov DESMA, ktorý bol v tejto miere určite jedinečný.

Divízia DESMA Automation predviedla svoje odborné znalosti s dvoma plne automatizovanými výrobnými linkami s komplexným predbežným a následným spracovaním výrobkov, vrátane integrovaného označovania výrobkov. Návštevníci sa tiež mohli dozvedieť viac o konštrukcii čistiaceho modulu, ktorý je integrovaný do strojov DESMA od začiatku roka.

DESMA: vstrekovacie stroje na gumu, vstrekovanie gumy a silikónu 
 Foto 3: Závod 

 

Ďalšou zaujímavosťou bol rozšírený PCF navigátor Ecos, ktorý má prístup aj k údajom o skutočnej spotrebe vstrekovacieho stroja. Jeho pôvodný účel, vyhodnocovanie uhlíkovej stopy produktu s cieľom nájsť najlepšiu možnú výrobnú technológiu, bol teraz rozšírený o kontrolu reality.

DESMA: vstrekovacie stroje na gumu, vstrekovanie gumy a silikónu 
 Foto 4: Workshopy

 

Náročný a nabitý deň s množstvom „networkingu“ potom zavŕšil malý sprievodný program so spoločným večerným rautom a so živou hudbou.

  • autor:
  • Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH
  • DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA Slovakia, s.r.o.

    Vstrekovacie stroje pre vstrekovanie technickej gumy a silikónových dielov, periférie, formy a automatizačné systémy, studené vtoky, stroje na plasty a gumu.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník