CADMOULD® ORIENTation EXPRESS od společnosti Plasty Gabriel s.r.o.

CADMOULD® ORIENTation EXPRESS od společnosti Plasty Gabriel s.r.o.

CADMOULD® ORIENTation EXPRESS vypočítá orientaci vláken v plastovém dílu a přenese ji do softwarů Ansys® nebo Abaqus®.CADMOULD® ORIENTation EXPRESS je softwarový svazek dvou modulů: CADMOULD® CONVERSE a CADMOULD® pro výpočet orientace vláken.

VLASTNOSTI

Výpočet orientace vláken, průběhu plnění a polohy studených spojů. Zpracování objemových, povrchových nebo střednicových modelů. Přenos orientace vláken a stupně orientace vláken do modelů s vrstvami po tloušťce stěn (trojúhelníkové a/nebo čtyřúhelníkové sítě) a do objemových modelů (tetraedr, hexaedr) pro strukturální řešiče Ansys® nebo Abaqus®.

3D vizualizace modelů Cadmould® a Ansys® (Abaqus®)  včetně orientace vláken a stupně orientace ve všech vrstvách. Výpočtový modul pro stanovení ortotropních elastických vlastností materiálů, založený na vlastnostech polymerní matrice a vláknitého plniva nebo hodnot CAMPUS a součinitele tepelné roztažnosti.

Automatické vytvoření všech potřebných FE souborů. Možnost zohlednění zálisků. Sloučení více simulačních výpočtů do jednoho modelu Ansys® nebo Abaqus® (konstrukční skupina sestavená z více jednotlivých komponentů).

C1 
  

VÝHODY

Samostatný výpočet orientace vláken v plastovém dílu: uživatel není závislý na dodání interních nebo externích simulačních výpočtů!!

Podstatné zlepšení simulačních výsledků v porovnání s isotropními výpočty z důvodu zohlednění orientace vláken a stupně orientace.

Vyhodnocení napěťových komponent ve směru vláken a kolmo na ně umožní lépe posoudit možnost pevnostního selhání dílu.

Velmi jednoduchá práce s programem (prostředí Microsoft® Windows®).

C2 
  
C3  
  
C4 
  

CADMOULD® CONVERSE je společným produktem firem simcon kunststofftechnische Software GmbH a PART Engineering GmbH.

C5 
  
  • autor:
  • Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Vstrekovanie plastov, analýza vstrekovania plastov, softvér Cadmould pre analýzu a optimalizáciu vstrekovania plastov, simulácia vstrekovania plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník