Biznis protokol - SOPK pozýva na seminár

  • 14.05.2013

Cieľom seminára je objasnenie základných pravidiel spoločenského správania, pracovnej a obchodnej etikety, rozdiely v postavení muža a ženy, ako používať navštívenky (vizitky), ako pracovať s pozvánkami, ako sa obliecť na rôzne príležitosti a získať imidž. Získanie základných poznatkov o tom, ako rokovať s obchodným partnerom a ako rokovanie pripraviť.

Cieľová skupina:

Pre stredný a vrcholový manažment, pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, alebo organizujú pracovné rokovania a spoločenské podujatia. Vhodné aj pre začiatočníkov a ďalších záujemcov o  uvedenú problematiku.

 

Termín konania:

 22. máj, 2013 ,    9.30 – 14.00 hod.

Miesto konania:

 Trenčianska regionálna komora SOPK,

 Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť 7. poschodie

 
Lektor:  Ing. Václav ŠTEVKO -   špecialista na uvedenú problematiku

 

Prihlášku posielajte na adresu:

Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín,

fax: 032 / 6521023, e-mail: piknova@sopk.sk                          

Viac informácií a prihláška v prílohe.

  • autor:
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SOPK - nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník