BASF so silným prvým polrokom 2011

  • 02.08.2011

V prvom polroku 2011 – Medzinárodného roku chémie – zostáva obchod spoločnosti BASF naďalej dynamický. Veľmi dobré výsledky z minulého roka boli prekonané. „Hospodárske prostredie v prvej polovici 2011 bolo pre naše obchody priaznivé. Naše čísla ukazujú, že sme tento moment dokázali úspešne využiť,“ povedal predseda predstavenstva BASF Dr. Kurt Bock pri príležitosti prezentácie aktuálnych výsledkov v Ludwigshafene.

Po silnom začiatku tohto roka nasledoval dobrý a veľmi solídny 2. kvartál. Tržby vzrástli o 13,9% na 18,5 mld. eur, výsledky prevádzkovej činnosti (EBIT) pred špeciálnymi položkami sa vylepšili o 1,4% na 2,2 mld. eur, a to aj napriek zastaveniu ropnej produkcie v Líbyi. V 2. kvartáli minulého roku dodali pritom líbyjské aktivity na EBIT pred špeciálnymi položkami 280 mil. eur. Na porovnateľnej báze vzrástol EBIT pred špeciálnymi položkami o 16%.

V porovnaní s neobyčajne dynamickým vývojom v prvom kvartáli sa v uplynulom druhom rastové ukazovatele podľa očakávaní ustálili. K tomu došlo, po prvýkrát od 1.štvrťroku 2010, vplyvom negatívneho menového efektu a to v dôsledku šesť percentného oslabenia amerického dolára. Pozitívne na rast tržieb pôsobilo zahrnutie Cognis obchodu. V obchode s chemikáliami vzrástol odbyt o 5%. Dôsledkom zastavenia ťažby v Líbyi bol zisk pred zdanením nižší v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roku.

Celkovo dosahujú tržby za prvý polrok 2011 výšku 37,8 mld. eur, to je o 19,4% viac ako v rovnakom období minulého roku. EBIT pred špeciálnymi položkami vzrástol o 19,4% na cca 5 mld. eur. Je potrebné podotknúť, že tržby rástli vo všetkých regiónoch a takmer vo všetkých segmentoch (s výnimkou produkcie ropy a zemného plynu v dôsledku udalostí v Líbyi).

V Európe výrazne vzrástli tržby, ako aj zisk. Silne tomu napomohol segment Performance Products. V segmente Chemikálií bola prenesená zvýšená cena surovín na trh. Taktiež divízia Plasty vykázala vďaka neutíchajúcemu dopytu automobilového priemyslu silný rast tržieb. 

BASF potvrdzuje prognózu pre rok 2011

Výhľad BASF do druhej polovice roku zostává naďalej pozitívny, avšak počíta sa s nižšou dynamikou rastu, ktorá sa už prejavila na konci druhého kvartálu 2011. Bock k tomu podotýka: „Ekonomické riziká zostávajú. Starostlivo pozorujeme vývoj eura a zadlženie niektorých európskych krajín a USA. Trvalo vysoká cena ropy má navyše negatívny dopad na marže našich dôležitých reťazcov a niektorí zákazníci sú vedení k obozretnejšiemu správaniu.“

V mnohých oblastiach došlo k nevyhnutnému nevýšeniu cien, čo sa bude diať aj v budúcnosti. Vnútorné napätie – najmä v severnej Afrike – naďalej zneisťuje trhy. Ako už bolo povedané na začiatku mája, BASF nepočíta kvôli pokračujúcim konfliktom v Líbyi so svojimi tamojšími ťažobnými aktivitami v roku 2011.

„S ohľadom na dobré obchodné výsledky prvého polroku zostávame pozitívni smerom k ďalšiemu vývoju v roku 2011. Napriek poklesu ťažby ropy očakáva BASF pre tento rok výrazný rast tržieb . Po očistení od nezapočítateľnej ťažobnej dane naďalej usilujeme o to, aby EBIT pred špeciálnymi položkami výrazne prekročil rekordnú hodnotu z roku 2010," dodal predseda predstavenstva spoločnosti BASF Dr Kurt Bock.

  • autor:
  • archív BASF
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník