BASF optimalizuje svoju organizačnú štruktúru

BASF optimalizuje svoju organizačnú štruktúru

Chemická spoločnosť BASF realizuje optimalizáciu svojej organizačnej štruktúry, aby dokázala poskytovať lepší servis svojim zákazníkom a zvýšila úroveň svojej operačnej a technologickej dokonalosti.

Zmeny sú odrazom stratégie „We create chemistry“, ktorou chce BASF posilniť svoju pozíciu celosvetového chemického lídra. Počet segmentov je v rámci realizovanej optimalizácie zredukovaný zo šiestich na päť, počet oblastí z 15 na 14. Zmeny vstúpia do platnosti k 1. januáru 2013.

Produkty a riešenia BASF sú využívané takmer vo všetkých odvetviach. Portfólio obsahuje klasický obchod s chemikáliami, na mieru zhotovené produkty, funkčné materiály a riešenia, rovnako ako ropu a zemný plyn. Pre úspešný predaj tohto produktového portfólia sa vyžadujú logicky rozdielne obchodné modely. „Rozsah schopností a poznatkov, ktoré združujeme pod jednou strechou, nás odlišuje od konkurencie. Manažmentu napomôže spájanie produktových skupín s rovnakým obchodným modelom k tomu, aby sa mohol zamerať na zdokonaľovanie tých faktorov, ktoré z nás robia lídra trhu – ako v naplňovaní potrieb klientov, tak v operačných schopnostiach,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF.

Od 1. januára 2013 nastanú konkrétne tieto organizačné zmeny

Nový segment Performance Materials vzíde z existujúceho segmentu Functional Solutions, ktorý bude premenovaný na Functional Materials & Solutions. Ostatné oblasti tohto segmentu zostanú nezmenené (Catalyst, Construction Chemicals a Coatings). Faktory úspešných obchodov v tejto oblasti predstavujú presné porozumenie potrieb zákazníkov, rozumný výrobný reťazec, rovnako ako aj interdisciplinárny prístup, ktorý umožňuje rýchle realizovanie inovácií.

Novo vytvorená oblasť Performance Materials spojí sebe si blízke a doposiaľ oddelené oblasti: Performance Polymers a Polyurethanes. Novo vzniknutá oblasť bude cieliť predovšetkým na zákaznícke odvetvia, ako sú automobilový a stavebný priemysel, alebo elektronika. Produktové skupiny zahrňujú polyuretánové systémy, technické plasty, termoplastické polyuretány, Cellasto®, biopolyméry, funkčné peny, Styropor®, Neopor®, Styrodur® a epoxidové systémy. Performance Materials bude viesť Raimar Jahn, riaditeľ doterajšieho segmentu Polyurethanes. Za túto oblasť bude celkovo zodpovedný Dr. Martin Brudermüller, zástupca predsedu predstavenstva spoločnosti. Zvyšné aktivity súčasného segmentu Plastics, ktorý bude odstránený, prejdú na segment Chemicals.

Segment Chemicals sa bude v budúcnosti naďalej koncentrovať na rozšírenie výrobnej siete BASF. Jedinečný výrobný systém BASF s vysoko integrovanými produkčnými zariadeniami predstavuje konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Faktory úspechu u tohto segmentu sú operačná a technologická výnimočnosť, možnosti úspor, integrácia a prístup k surovinám, spoľahlivá a efektívna logistika. Člen predstavenstva Wayne T. Smith zostáva zodpovedným za segment Chemicals.

Oblasť Intermediates sa bude koncentrovať hlavne na výrobný reťazec C1. Produktová skupina zahŕňa amíny, butandiol a jeho deriváty (vrátane PBT), polyalkoholy, organické kyseliny, metanol, formaldehyd a niektoré ďalšie medziprodukty. Sanjeev Gandhi zostáva i naďalej riaditeľom tohto segmentu.

V novej oblasti Monomers bude zjednotená väčšina produktových skupín doterajšieho segmentu Inorganics a viacero vysoko objemových monomérov ako i základné polyméry súčasných oblastí Performance Polymers a Polyurethanes. Produkty nového segmentu sú MDI, TDI, kaprolaktám, kyselina adipová, HMD, polyamidy 6 a 6.6, čpavok, kyselina dusičná, výrobky zo síry a chlóru, melamín, lepidlá a živica a elektronické materiály. Riaditeľom tejto novej oblasti Monomers sa stane Stefano Pigozzi, súčasný riaditeľ segmentu Inorganics.

Terajšia oblasť Petrochemicals bude rozšírená o propylenoxidy, takže všetky podstatné deriváty propylénu budú združené pod jednu strechu. Túto oblasť naďalej vedie Prof. Dr. Rainer Diercks.

Segmenty Performance Products, Agricultural Solutions a Oil & Gas ostávajú bez zmien.

Nová štruktúra segmentov sa premietne do publikovania ekonomických výsledkov za 1. kvartál roku 2013 (t.j. 26. apríla 2013). V marci 2013 budú k dispozícii upravené čísla za rok 2012.  

 • autor:
 • Silvia Tajbliková


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník