• Úvod
  • Aktuality
  • Aktuálne otázky uplatňovania technických predpisov EÚ v medzinárodnom obchode s tovarom

Aktuálne otázky uplatňovania technických predpisov EÚ v medzinárodnom obchode s tovarom

  • 12.04.2013

ÚMS SOPK a Nitrianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na seminár, ktorého cieľom je poskytnúť aktuálne informácie o legislatíve a technických predpisoch EÚ na preukazovanie zhody a vzájomné uznávané zhody pri uvádzaní technických výrobkov na vnútorný trh EÚ, v EHP a na trh v pridružených krajinách EÚ.

Seminár má  prispieť k zvýšeniu právneho povedomia a odbornej spôsobilosti podnikateľov o uplatňovaní technikých predpisov pri príprave a realizácii zahranično-obchodných  prípadov, priniesť aktuálne informácie o povinnostiach podnikateľských subjektov vyplývajúcich z technických predpisov EÚ, týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov a ich uvádzania na Jednotný trh EÚ a pri medzinárodnom obchodde SR s tretími krajinami a umožniť podnikovým manažérom MaSP, výmenu skúseností a konzultovať prakické otázky a problémy z danej oblasti s kompetetnými odborníkmi.

Seminár je určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú určené technické výrobky na vnútorný trh EÚ, v EHP a na trh v pridružených krajinách k EÚ (t.j. výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, dovozcovia a distribútori);

Dátum konania:      

18. apríl  2013 (štvrtok)

Miesto konania:      

Nitra, Akademická 4, AGROINŠTITÚT Nitra   

  • autor:
  • SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SOPK - nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník