• Úvod
  • Aktuality
  • Špičkové technológie a ich využitie vo výrobnom priemysle - technický workshop

Špičkové technológie a ich využitie vo výrobnom priemysle - technický workshop

  • 08.11.2011

Technický workshop, ktorý organizuje Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave - Ústav výrobných technológií (MTF ÚVTE) v spolupráci s Automobilovým klastrom - západné Slovensko v rámci projektu AUTOPLAST

Technický workshop sa uskutoční dňa 30. novembra 2011 (t.j. streda) o 10:00 hod. v priestoroch MTF STU, bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. Účasť je bezplatná.

Svoju účasť prosíme nahlásiť na e-mailovú adresu: martin.ridzon@stuba.sk , príp.telefonicky +421 907 603 807 do 21.11.2011
 

  • autor:
  • Martin Ridzoň, PhD
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník