Čínske investičné fórum

  • 15.07.2010

Čínske investičné fórum sa uskutoční v dňoch 8.-11. novembra 2010 pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky a s oficiálnou podporou Ministerstva obchodu Čínskej ľudovej republiky.

Hlavnou cieľovou skupinou sú podniky a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Rokovacím jazykom Čínskeho investičného fóra je angličtina. Obchodná a investičná sekcia fóra bude simultánne tlmočená do českého jazyka. Tlmočenie bude taktiež k dispozícii počas posledného rokovacieho dňa.

Fórum bude prebiehať v troch paralelných sekciách:
1.Ekonomická a finančná sekcia prinesie diskusiu prominentných expertov na Čínu a najnovšie myšlienky k aktuálnym ekonomickým témam súvisiacim s rozvojom Číny.
2.Obchodná a investičná sekcia pokrýva oblasť vstupu a podnikania na čínsky trh. Zástupcovia podnikov na nej získajú návod, ako prekonať prekážky špecifické pre Čínu, aké sú zmeny v daňových zvýhodneniach, stimuloch, možnostiach ochrany duševného vlastníctva a ekonomických právnych normách. Zároveň budú predstavené regióny zaujímavé z hľadiska dopytu, zdrojov a logistiky.
3.Zámerom sekcie určenej čínskym účastníkom je propagovať investičné príležitosti a partnerstvá v rámci strednej a východnej Európy a poskytnúť informácie, kde a ako vstúpiť na európsky trh.
Zaregistrovať sa » môžete tu . Predpokladaný počet účastníkov je 700 (500 z Európy + 200 z Číny).


Čínske investičné fórum sleduje nasledovné štyri 4 ciele:
1.Pomôcť európskym podnikom vstúpiť a uspieť na čínskom trhu.
2.Propagovať krajiny V4 ako atraktívnu investičnú lokalitu a zvýšiť povedomie o tejto oblasti v Číne.
3.Prilákať čínskych investorov do krajín V4.
4.Iniciovať diskusiu o spolupráci V4 pri získavaní investícií z Číny.


Pre viac informácií v slovenčine nás prosím » kontaktujte
  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník