• Úvod
 • Odborné články
 • Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické – COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách - 2. časť

Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické – COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách - 2. časť

Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické – COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách - 2. časť

Studijní a pracovní stáž žáků školy u partnera projektu D Plast, školení odborných učitelů v partnerském podniku greiner slušovice.

Studijní a pracovní stáž žáků školy u partnera projektu D Plast
V rámci klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků – 3.ročníků v první polovině školního roku na  zařízeném pracovišti partnera a přímo v provozu při výrobě zejména směsí pro plastikářskou výrobu, vytlačovaných profilů a poplastovaných výrobků v rozsahu přibližně 20 vyučovacích hodin za asistence vyučujících lektorů firmy a vyučujícího učitele ing.Radomila Hanulíka.
Žáci prošli vybranými moduly dle předem stanoveného harmonogramu a metodiky a odzkoušeli si  vlastnoručně i některé pracovní operace u průmyslové výroby, zejména na pracovišti Mladcová, kde se zapojili do operací spojených s technologií máčení a poplastování kovových dílců a výrobků.
Při výrobě vytlačovaných profilů na pracovišti Příluky prošli i moderně zařízenou laboratoří, kde byli seznámeni s některými způsoby hodnocení směsí a používaných materiálů a testováním výrobků. Žáci ze svých pobytů vypracovávají  protokoly a dokladují tak úspěšně prodělanou stáž s přínosem pro jejich další studium a zvýšení znalostí a dovedností v tomto oboru a s dopadem  lepší možnosti jejich pozdějšího uplatnění na trhu práce. Každý z žáků obdržel osvědčení o absolvování této stáže, viz ukázka, které může být pro něj přínosné, např. i při volbě zaměstnání právě v této  firmě.

Školení odborných učitelů v partnerském podniku greiner slušovice
V rámci klíčové aktivity č. 03 projektu proběhlo hromadné školení 5 odborných učitelů  dne 3.12.2010 na půdě partnera projektu za asistence ředitele firmy ing. Ivo Bendy, vedoucí personálního odboru Zuzany Julinové a  vyučujících lektorů, v rozsáhlém celku více jak čtyř hodin.
Učitelé byli seznámeni s touto plastikářskou firmou samotnou a postavením firmy v rámci koncernu,  výhledem a její náplní. Byli proškoleni v základních otázkách BOZP a především v základních používaných technologiích  a technikách při výrobě obalových materiálů a obalových výrobků zejména pro potravinářský průmysl.  K načerpání nových a rozšiřujících poznatků posloužily i názorné pomůcky a vzorně připravené vizuální počítačové podklady  s následnou diskuzí a rozborem otázek k této výrobě. Závěrem školení proběhla exkurze – studijní stáž ve výrobních prostorech firmy s ukázkou a popisem vybraných technologií zejména tváření vstřikováním, vyfukováním, termotvarováním, úpravami finálních výrobků potiskem a další.  Každý z učitelů obdržel osvědčení o proběhlém školení, viz ukázka, které dokládá přístup a sebevzdělávání odborných učitelů v  tomto oboru. Vybraní učitelé praxí v průběhu roku pak prošli obdobnými školeními vícekráte a budou tak moct při provádění svých žáků na praxi předávat jim  takto získané zkušenosti  společně s vybranými lektory firmy.

i1 
  

www.spspzlin.cz

 • autor:
 • Ing. Radomil Hanulík
 • SPŠP-COP

  SPŠP-COP

  Stredná priemyselná škola polytechnická-Centrum odbornej prípravy Zlín.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať • Partner Soft, s.r.o. - Prečo každá firma potrebuje softvér?

  Partner Soft, s.r.o. - Prečo každá firma potrebuje softvér?

  V akejkoľvek firme je proces, či súbor aktivít, ktoré treba vykonať za účelom dosiahnutia cieľa. Nech už si so slovom firma spájame podnikateľskú činnosť jednej osoby, malej, strednej firmy či korporácie – spoločné je, že každá podnikateľská činnosť má svoje procesy a...

 • Združenie automobilového priemyslu povedie naďalej Bohdan Wojnar

  Združenie automobilového priemyslu povedie naďalej Bohdan Wojnar

  Valné zhromaždenie Sdružení automobilového průmyslu ČR potvrdilo vo funkcii prezidenta Sdružení na ďalšie štvorročné obdobie súčasného prezidenta Bohdana Wojnara, člena predstavenstva ŠKODA AUTO. Členovia AutoSAP takisto rozhodli o zložení predstavenstva a dozornej...

 • Novinky SOLIDWORKS 2021

  Novinky SOLIDWORKS 2021

  Firma Dassault Systemes predstavila už 29. verziu najúspešnejšieho strojárenského 3D CAD softvéru SOLIDWORKS. V článku Vám priblížime TOP 10 noviniek vo verzii SOLIDWORKS 2021, ktoré boli pridané tak, aby rozšírili funkcionalitu a zjednodušili Vaše pracovné...

 

Archív článkov

Najbližšie výstavy