Výrobky a REACH

  • 07.02.2019 - 07.02.2019 | | Slovensko
Témy webinára sú legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov.