• Úvod
  • Aktuality
  • V 1. polroku 2010 oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. podporila triedený zber viac ako polovice obyvateľov Slovenska.

V 1. polroku 2010 oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. podporila triedený zber viac ako polovice obyvateľov Slovenska.

  • 24.08.2010

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. významnou mierou podporuje svojou činnosťou budovanie systému zberu, triedenia a následnej recyklácie odpadov na Slovensku.

V prvom polroku 2010, ktoré sa nieslo v znamení množstva legislatívnych zmien, môže s hrdosťou konštatovať významné prekročenie svojich plánov v podpore triedeného zberu odpadov a vzdelávaní v tejto problematike. 

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. svojou činnosťou v 1. polroku 2010 finančne dotovala triedený zber vo viac ako 1500 obciach, čo predstavuje podporu takmer 3 mil. obyvateľov Slovenska. V týchto obciach podporil NATUR-PACK, a.s. zber a vytriedenie celého množstva separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu nezávisle na veľkosti obce.

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník