UFI kódy, označovanie a balenie

  • 12.02.2019 - 12.02.2019 | | Slovensko
Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, správu KBÚ, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom.