Kariéra - Technik kvality

Technik kontroly kvality vo výrobe výrobkov z plastov a gumy zabezpečuje vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality výrobkov. Navrhuje presný postup kontrol, pracovných postupov pre oblasť kontroly kvality. Nastavuje prístroje slúžiace na meranie kontroly kvality. Využíva normy kvality (ISO). Zúčastňuje sa pri reklamačných konaniach pri posudzovaní nekvality a navrhuje nápravné opatrenia.

strana 1 z 1
strana 1 z 1
 

Najbližšie výstavy