Kariéra - Projektový manažér

Projektový manažér na základe požiadaviek zákazníka má za úlohu nastaviť plán nábehu projektu, zostaviť a naplánovať tím pracovníkov pracujúcich na projekte, naplánovať časový harmonogram nábehu, fungovania a ukončenia projektu, jeho úlohou je rozbenúť projekt výroby s spolupráci s ostatnými riadiacimi a technickými zamestnancami, musí kontrolovať dodávky materiálu a expedovanie hotovej produkcie, porovnávať a vyhodnocovať projekt z pohľadu času (dodržiavanie termínov) z pohľadu ekonomického (náklady), z pohľadu kvality a vyhodnotených reklamácií...

    Pre dané parametre sa nenašla žiadna položka