Kariéra - Prevádzkový riaditeľ - Výrobný riaditeľ

Prevádzkový riaditeľ - Výrobný riaditeľ (manažér) vo výrobe riadi a koordinuje technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje celkové fungovanie výroby, formuluje reálnu výrobnú politiku, stratégiu a víziu riadeného útvaru. Riadi strednú úroveň riadiacich zamestnancov, organizuje, kontroluje, hodnotí ich činnosť a výsledky ich úsekov (útvarov, oddelení). Podieľa sa na rozvojových projektoch riadeného útvaru a zabezpečuje súčinnosť jednotlivých zložiek výskumu a vývoja nových technológií, posudzuje a schvaľuje nové postupy s cieľom zefektívnenia výrobného procesu a úspory výrobných nákladov

    Pre dané parametre sa nenašla žiadna položka
     

    Najbližšie výstavy