Kariéra - Plánovač výroby

Plánovač výroby na základe výrobného denného, týždenného a mesačného plánu plánuje materiál, počet a druh zamestnancov, stroje a strojné zariadenia tak, aby proces výroby počas dňa prebiehal optimálne (minimálne straty času vo výrobe, minimálne odstávky strojov a zariadení, minimalizovanie nadčasov zamestnancov, minimálne zásoby materiálov na sklade, maximálne využitie strojov a zariadení pre splnenie výrobného plánu)

    Pre dané parametre sa nenašla žiadna položka