Kariéra - Manažér kvality

Manažér kvality zabezpečuje systém riadenia kvality. Podieľa sa na zabezpečení kvality v plastikárskej alebo gumárskej výrobe, ale aj v laboratóriu, na odhaľovaní slabých miest v systéme manažérstva kvality, navrhovaní riešení prostredníctvom interných auditov vytvára s ostatnými odbornými pracovníkmi predpoklady vysokej kvality výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním pracovno-technologickej disciplíny.

    Pre dané parametre sa nenašla žiadna položka