Kariéra - Laboratórny technik

Laboratóny technik v priemyselnej výrobe kontroluje pomocou laboratórnych metód a prístrojov kvalitu vstupných surovín, medziproduktov, hotových výrobkov a vypracováva atesty kvality hotových výrobkov pred ich expedíciou

    Pre dané parametre sa nenašla žiadna položka