Kariéra - Špecialista údržby vo výrobe výrobkov z gumy a plastov

Špecialista údržby vykonáva činnosti súvisiace najmä s preventívnou údržbou strojno - technologických zariadení. Plánovanie nákladov na údržbu a sledovanie ich čerpania. Vypracovávanie technických postupov na úpravu a opravu zariadení. Koordinácia činnosti technikov údržby. Vytváranie, zavádzanie a kontrolovanie koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania technických, technologických a bezpečnostných predpisov. Analýza príčiny porúch, navrhovanie a prijímanie opatrení na ich odstránenie. Participácia v projektovom tíme pri realizácii nových technologických celkov a zavádzaní nových výrobných postupov.

    Pre dané parametre sa nenašla žiadna položka
     

    Najbližšie výstavy