Technológia vstrekovania I - seminár

  • 29.05.2018 | Poprad
Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod.

Program:

1.

Plastové materiály a ich vlastnosti

2.

Príprava materiálov

3.

Efektívne nastavenie procesu

4.

Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)