SOVA INTEGRID vás povedie k digitalizácii firmy

  • 03.02.2023

SOVA INTEGRID - digitalizácia priemyslu, Industry 4.0, nástrojárne

Dnes má len máloktorý podnik dostatočné skúsenosti s digitalizáciou, preto je mimoriadne dôležité nastaviť dobre premyslený postup, vďaka ktorému podnik zvládne digitálnu transformáciu úspešne.

Program INTEGRID vedie priemyselné podniky k reálnej a úspešnej digitálnej transformácii. Na konci spoločnej cesty je inteligentný podnik, pripravený na ďalší inovačný rozvoj a flexibilne reagujúci na potreby trhu.

Riešenia INTEGRID vám umožnia:

  • zvýšiť schopnosť prispôsobovať sa meniacemu svetu,
  • lepšie riadiť a vykonávať výrobné operácie,
  • nepretržitú optimalizáciu výroby a produktov,
  • dosiahnuť nový potenciál produktivity,
  • vytvoriť príležitosti na neustály rast,
  • dynamicky zlepšovať zákaznícku skúsenosť,
  • uľahčiť a zefektívniť prácu zamestnancom. 
SOVA INTEGRID - digitalizácia, Industry 4.0, program pre nástrojárne 
  

SOVA INTEGRID je program, ktorý komplexne pokrýva potreby digitálnej transformácie a ponúka špecializované riešenia pre každý typ výroby.     

Industry 4.0 pre TOP manažment »  

Opakovaná výroba – Integrid SP / Serial Production »   

Zákazková výroba – Integrid CP / Custom Production »  

Nástrojáreň – Integrid TS / Tool Shop »    

Jednoúčelové stroje – Integrid PL / Production Line »     

 

INTEGRID nadväzuje na dlhoročné skúsenosti a poznatky odborníkov SOVA Group.
Firmy pretvárame postupne. Robíme to v úzkej spolupráci s ľuďmi z vnútra podniku a postupujeme krok za krokom cestou menších projektov. Pri každom kroku sa snažíme dosiahnuť naplnenie zámerov, a až potom sa púšťame do ďalšieho.

Ku všetkému, čo robíme, pristupujeme so zreteľom na individuálne plány a zámery každého z podnikov.

SOVA INTEGRID - digitalizácia priemyslu  
  
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník