• Úvod
  • Aktuality
  • Slovnaft ukončil opravu produktovodu z bratislavskej rafinérie do prístavu

Slovnaft ukončil opravu produktovodu z bratislavskej rafinérie do prístavu

  • 23.04.2012

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nahradila pôvodné potrubné vedenia novým produktovodom s vyššou kapacitou a s rádovo vyššou ochranou voči únikom ropných látok do pôdy a vody. Investícia do opravy potrubia dosiahla 6,3 milióna eur.

Oprava a údržba 3100 metrov dlhého produktovodu sa začala na jeseň v roku 2011. Počas vykonaných prác  pôvodné potrubie nahradilo nové - dvojplášťové potrubie. V rámci neho vnútorný plášť slúži na prepravu ropných produktov a vonkajší na ich zachytenie pred únikom do podložia, pokiaľ by došlo k poškodeniu vnútornej rúry. Na celom produktovode bola navyše nainštalovaná nová technológia riadenia a monitorovania prepravy, ktorá dokáže veľmi spoľahlivo a presne identifikovať narušenie či už vnútorného, alebo vonkajšieho plášťa potrubného systému. Miesto narušenia lokalizuje s presnosťou až jedného metra, čo umožňuje veľmi promptne reagovať a úplne eliminovať únik ropných látok.

Opravu prvej časti nového produktovodu, ktorá slúži na prepravu motorovej nafty, spoločnosť ukončila tento rok vo februári, druhú časť pre prepravu automobilového benzínu sa začala prevádzkovať začiatkom apríla. Kapacita nového systému je vyššia približne o 30 percent, čím sa výrazne skráti čas plnenia člnov. Doteraz napríklad naplnenie jedného člnu 1000 tonami nafty trvalo 9 hodín, spolu s manipuláciou tak jeho zdržanie dosiahlo okolo 11 hodín. V súčasnosti Slovnaft rovnaké množstvo paliva naplní za 6 hodín, čas potrebný na zdržanie plavidla v prístave sa teda skrátil na 8 hodín.

Slovnaft prepravuje svoje produkty produktovodom tiež do skladovacích terminálov na území Slovenskej a Českej republiky. Dĺžka produktovodného systému v rámci Slovenska je 460 km. Tento spôsob prepravy patrí medzi veľmi spoľahlivé, je menej náročný na manipuláciu a v porovnaní s inými druhmi prepravy je v ropnom priemysle najmenej nákladný. Najväčšou prekážkou jeho širšieho nasadenia sú naopak vysoké investičné náklady.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník