• Úvod
  • Aktuality
  • Slovenský plastikársky klaster sa stretol s ministrom hospodárstva

Slovenský plastikársky klaster sa stretol s ministrom hospodárstva

  • 28.10.2009

Dňa 27.10.2009 sa uskutočnilo stretnutie prezídia SPK s ministrom hospodárstva Doc. Ing. Jahnátkom na pôde spoločnosti Visteon Interiors Slovakia s.r.o. v Nitre. Stretnutia sa zúčastnil i primátor mesta Doc. Ing. Dvonč. PlasticPortal ako mediálny partner SPK bol pri tom.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť ministrovi  SPK a prezentovať program a ciele, ktoré chce dosiahnuť. Tie sa týkajú predovšetkým zvyšovania kvalifikovanosti, zvýšenie počtu absolventov stredných a vysokých škôl pre odvetvie plastov, koncentráciu ľudských kapacít na Slovensku pri riešení inovatívnych projektov v oblasti plastov.

Minister Jahnátek prijal informáciu o vzniku SPK s potešením. Otvorene hovoril o spôsoboch ako vláda môže činnosť SPK podporiť. Upozornil na segmenty hospodárstva, ktoré sa budú v najbližších rokoch naďalej na Slovenku veľmi silne rozvíjať. Sú to predovšetkým automobilový a elektrotechnický priemysel. Tie by mali byť jednoznačne i prioritami plastikárskeho odvetvia.

Hosťujúca spoločnosť Visteon je práve významným producentom plastových výliskov pre automobilový priemysel. Je dodávateľom okrem iného i pre PSA a Opel.

SPK bezpochyby v krátkej budúcnosti bude významným článkom spájajúcim požiadavky veľkých nadnárodných firiem s výrobnými a ľudskými kapacitami plastikárskych firiem na Slovensku.

  • autor:
  • redakcia PP
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník