Skupina MOL dosiahla v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov

  • 11.03.2019
  • Dodávatelia surovín
Skupina MOL dosiahla v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov

Skupina MOL oznámila svoje finančné výsledky za rok 2018. Vďaka významne vyššiemu príspevku divízií Upstream a Služby zákazníkom a silnej vnútornej výkonnosti Downstreamu, ktorá čiastočne eliminovala slabšie marže, vzrástla EBITDA Skupiny MOL o 10 % a pohodlne prekonala upravený cieľ na rok 2018.

Čistá CCS EBITDA vzrástla v štvrtom štvrťroku medziročne o 16 % a prispela k celkovej EBITDA za rok 2018 vo výške 2,69 mld. USD. V porovnaní s rokom 2017 ide o 10 % nárast a výrazné prekročenie stanoveného cieľa. Skupina MOL pokračovala v tvorbe hotovosti (free cash flow) na úrovni 1,4 mld. USD, pričom príspevok divízie Upstream dosiahol takmer 70 %.

EBITDA divízie Upstream na úrovni 1,269 mld. USD bola v roku 2018 najväčším prispievateľom k ziskovosti Skupiny MOL. K nárastu o 49 % prispeli vyššie ceny ropy a zemného plynu a ťažba uhľovodíkov s vysokou maržou z oblasti Catcher v Spojenom kráľovstve. Ťažba na ložisku Catcher sa stabilizovala a celková denná ťažba z portfólia Upstreamu dosiahla v štvrtom štvrťroku priemerne 115 tisíc barelov ropného ekvivalentu. Priemerná ťažba za rok 2018 tak bola 111 tisíc barelov denne.

Čistá CCS EBITDA Downstreamu dosiahla 995 miliónov USD. Pokles o 16 % je spôsobený predovšetkým nižším spracovaním ropy a výrazne nižšími petrochemickými maržami. Silnejšia vnútorná výkonnosť – úspešné zvýšenie efektívnosti v hodnote 110 mil. USD v rámci programu DS2020 –  spolu s vyššou výrobou mohli len čiastočne kompenzovať slabšie marže.

EBITDA Služieb zákazníkom pokračovala v dvojcifernom raste na nové rekordné maximá. V roku 2018 EBITDA dosiahla 423 miliónov USD, čo je nárast o 18 % oproti predchádzajúcemu roku vďaka dynamickej expanzii nepalivovej marže a priaznivým trendom na trhu s palivami. Marža nepalivového tovaru rástla za posledné štyri roky v priemere o 15 % ročne.

Segment prepravy zemného plynu (Gas Midstream) dosiahol v roku 2018 EBITDA na úrovni 189 miliónov USD, čo je  o 15 % menej ako pred rokom v dôsledku zmien taríf a rastúcich nákladov na energie.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: "Rok 2018 bol ďalším silným rokom s najvyššou EBITDA za uplynulých 7 rokov. Bol to tiež rok pokračujúcej transformácie, vrátane prijatia finálneho rozhodnutia o investíciách do projektu Polyol. Upstream vygeneroval hotovosť vo výške takmer 1 mld. USD a zvýšil ťažbu, Downstream dosiahol vysokú ziskovosť napriek slabším rafinérskym a petrochemickým maržiam a zaznamenal ďalšie výrazné zvýšenie efektívnosti, kým Služby zákazníkom si udržali dvojciferný rast EBITDA a spustili niekoľko nových inovatívnych služieb. Naše základy sú odolné. Podporuje ich silná tvorba voľných peňažných tokov, ktorá trvá už niekoľko rokov, robustný integrovaný podnikateľský model, ako aj talentovaná a špecializovaná pracovná sila, a tak je náš výhľad do roku 2019 optimistický. Očakávame, že EBIDTA bude tento rok približne 2,3 mld. USD, pričom predpokladáme konzervatívnejšie parametre prostredia, v ktorom pôsobí Downstream a ceny ropy približne 60 USD / bbl ropy Brent. Poskytne nám to dostatok peňažných tokov aj na pokrytie rastúcich investícií do našich hlavných transformačných projektov."

Slovnaft a.s. 
  

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Je aktívna vo viac ako 30 krajinách, s 26-tisícovým dynamickým medzinárodným tímom a skúsenosťami a výsledkami, ktoré získala v priemysle za uplynulé storočie. Prieskumné a ťažobné aktivity MOL sú založené na viac ako 80-ročných skúsenostiach v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti sú výrobné aktivity sústredené v 8 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 2000 čerpacích staníc v deviatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a. s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.Mohlo by vás tiež zaujímať