Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - september 2023

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.27
 • price-up
 • 11.3 %
 • price-down
 • 21.0 %

HDPE vyfukovací typ

1.29
 • price-up
 • 8.35 %
 • price-down
 • 20.2 %

HDPE fóliový typ

1.26
 • price-up
 • 11.6 %
 • price-down
 • 19.3 %

LDPE vstrekovací typ

1.32
 • price-up
 • 9.65 %
 • price-down
 • 24.9 %

LDPE fóliový typ

1.27
 • price-up
 • 8.34 %
 • price-down
 • 23.8 %

LLDPE standard

1.26
 • price-up
 • 9.48 %
 • price-down
 • 18.0 %

PP homo

1.33
 • price-up
 • 12 %
 • price-down
 • 15.7 %

PP blok

1.35
 • price-up
 • 11.1 %
 • price-down
 • 16.7 %

PP random

1.40
 • price-up
 • 12.3 %
 • price-down
 • 24.2 %

PET vyfukovanie fliaš

1.07
 • price-down
 • 0.13 %
 • price-down
 • 30.3 %

PS HIPS

1.85
 • price-up
 • 11.7 %
 • price-down
 • 25.8 %

PS GPPS

1.74
 • price-up
 • 14.1 %
 • price-down
 • 27.7 %

PA 6 (natural)

3.20
 • -
 • price-down
 • 20.4 %

ABS (natural)

2.23
 • price-up
 • 5.78 %
 • price-down
 • 29.6 %

POM (natural)

2.73
 • price-up
 • 8.63 %
 • price-down
 • 35.5 %

PC transparent

3.76
 • price-up
 • 0.98 %
 • price-down
 • 9.36 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník