Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 4

 • Seminář k revizi normy ČSN EN ISO 13485:2016

  • 18.01.2017 - 18.01.2017

  Dne 18. 1. 2017 pořádá ITC seminář „Revize normy ČSN EN ISO 13485:2016 – struktura normy, změny oproti předchozí verzi, nové požadavky, postupy certifikačního orgánu notifikované...

 • Odborný seminár - inovatívne riešenie foriem 2017

  • 19.01.2017 - 19.01.2017

  Spoločnosť CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. vás pozýva na odborný seminár zameraný na nové riešenia v oblasti konštrukcie a technológie vstrekovacích...

 • Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016

  • 20.01.2017 - 20.01.2017

  Seminár je určený najmä subjektom verejnej správy, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré disponujú s verejnými prostriedkami od obcí a vyšších územných...

 • Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj

  • 27.01.2017 - 27.01.2017

  Odborný seminár so zameraním na praktické informácie a skúsenosti o „super“ odpočte výdavkov na výskum a vývoj v...

 • 2nd European Food & Beverage Plastic Packaging

  • 08.02.2017 - 09.02.2017

  Konferencia je zameraná na zlepšenie udržateľnosti postupov v rámci dodávateľského reťazca - posun smerom k cyklickej...

 • Spoločenský protokol - seminár

  • 09.02.2017 - 09.02.2017

  Tréning spoločenského protokolu je pripravený tak, aby bol malým sprievodcom spoločenského správania...

 • Starostlivosť o pracovné prostriedky (technické zariadenia a stroje)

  • 16.02.2017 - 16.02.2017

  Seminár sa bude detailne venovať starostlivosti o pracovné prostriedky, technické zariadenia a...

 • Technológia vstrekovania I - seminár

  • 20.02.2017 - 21.02.2017

  Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a...

 • Technológia vstrekovania II - seminár

  • 22.02.2017 - 22.02.2017

  Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových...

 • Colné právo Európskej únie a Slovenska

  • 22.02.2017 - 22.02.2017

  Seminár poskytne účastníkom informácie o relevantných zmenách v colných predpisoch EÚ a SR, ktoré boli realizované od 1. 5.2016. Jednodňový seminár je zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR pred a po 1. máji...


strana 1 z 4
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník