Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 4


 • Technológia vstrekovania II - seminár

  • 22.02.2017 - 22.02.2017

  Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových...

 • Colné právo Európskej únie a Slovenska

  • 22.02.2017 - 22.02.2017

  Seminár poskytne účastníkom informácie o relevantných zmenách v colných predpisoch EÚ a SR, ktoré boli realizované od 1. 5.2016. Jednodňový seminár je zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR pred a po 1. máji...

 • Školenie noviniek SOLIDWORKS 2017

  • 27.02.2017 - 27.02.2017

  Zaregistrujte sa a dozviete sa, čo Vám ponúka najnovší rad produktov SOLIDWORKS...

 • EUREM – Manažér pre energetiku

  • 01.03.2017 - 31.10.2017

  EUREM je medzinárodne uznávaný kurz ďalšieho vzdelávania, ktorého cieľom je zvýšiť kvalifikáciu technických expertov v oblasti energetickej efektívnosti. Program EUREM prebieha v 30 krajinách a zahrňuje takmer všetky relevantné energetické témy, ktoré sa vyskytujú v...

 • Partners4Innovation

  • 01.03.2017 - 01.03.2017

  Kooperačné podujatie Partners4Innovation určené pre podniky, vedecko-výskumné tímy a inštitúcie so vzťahom k...

 • KOMPOZYTMeeting

  • 07.03.2017 - 08.03.2017

  Veľtrh technológií a kompozitných...

 • Fórum pre vstrekovanie plastov - ENGEL

  • 07.03.2017 - 08.03.2017

  Dvojdňové fórum, ktoré bude prebiehať v nemeckom jazyku, je určené pre lisárov plastov, technikov, špecialistov na optimalizáciu procesu vstrekovania, manažérov kvality, výrobných manažérov a riaditeľov...

 • 4th World Elastomer Summit

  • 08.03.2017 - 09.03.2017

  Globálny summit zameraný na...

 • Obaly a neobaly od A po Z - semináre NATUR-PACK, a.s.

  • 13.03.2017 - 13.03.2017

  Seminár je zameraný na základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch vo vzťahu k obalom a vo vzťahu k novovzniknutým neobalovým výrobkom. Seminár je zameraný na povinnosti a zmeny od...

strana 1 z 4
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník