Rozhovor s Ing. Valachovičom, riaditeľom spoločnosti SLOVPACK Bratislava

Rozhovor s Ing. Valachovičom, riaditeľom spoločnosti SLOVPACK Bratislava

Hlavným výrobným programom spoločnosti SLOVPACK Bratislava je výroba mono a koextrudovaných polyetylénových fólií. Časť vyrobenej fólie je následne finalizovaná na tašky a vrecia. Spoločnosť je taktiež vybavená moderným regranulačným zariadením na recykláciu plastov. Prinášame Vám rozhovor s raditeľom společnosti Ing. Valachovičom

Kedy a za akých podmienok vznikla vaša firma?

Naša spoločnosť bola založená v prvej polovici 90-tych rokov ako joint venture medzi domácim výrobcom polymérov a zahraničným spracovateľom plastov. V tomto období spotreba PE –fólií na domácom trhu (slovenskom a českom) vzrastala, množstvo fólie sa importovalo zo západnej Európy. Technické možnosti tuzemskej konkurencie boli na nízkej úrovni. To znamená, že externé podmienky na zahájenie činnosti boli veľmi prajné.

Ako sa rozrastala firma...? postupom času sa menili ciele alebo obchodné vízie firmy?

Firma využila výhodné podmienky na trhu , vytvorené zdroje preinvestovala a dosiahla výrobnú kapacitu 12 000 t PE fólie ročne. Čo sa týka výrobnej kapacity dosiahli sme programované množstvá, skladbou sortimentu sme sa prispôsobovali požiadavkám na trhu.

Na aké produkty sa zameriavate, a ktoré produkty pribudli v poslednom období do Vašej ponuky?

Ostávame verní výrobe fólií na balenie sypkých hmôt ( plasty, hnojivá, ..) , fólií na fixáciu paliet, kde zmraštivá fólia je postupne nahrádzaná stretch – hood fóliou a v stavebníctve je ešte stále značný dopyt po fólii na balenie tepelno- izolačných materiálov. Na trhu sa úspešne  presadzujeme s fóliou určenou na ďalšie spracovanie, a to na potlač a na lamináciu.

 výroba mono a koextrudovaných polyetylénových fólií

Aká je vaša obchodná stratégia?

Byť zodpovedný voči svojim zákazníkom , prinášať im hodnoty, ktoré obom stranám napomôžu dlhodobej stabilite a rastu.


Čím si myslíte, že ste výnimočný?

Sme činní a aktívni v sektore výroby a predaja klasických produktov, ťažko tu hľadať výnimočnosť.

Ovplyvnila finančná kríza Vaše postavenie na trhu, museli ste prikročiť k opatreniam na udržanie firmy?

Finančná kríza nám priniesla  zníženie odbytu hlavne v sektore výroba stavebných hmôt, ďalej nám priniesla zopár skrachovaných zákazníkov, ktorí si so sebou vzali aj naše peniaze a pretrvávajúci dôsledok krízy je zníženie marží.

S akými cieľmi, víziami ste vstupovali do tohto roka, a čo hovoríte po uplynutí  roka, ste spokojný s obratom, kvalitou a spoluprácou s odberateľmi?

Už minulý rok naznačil zlepšenia voči roku 2009, ktorý bol v našej histórií najmenej úspešný a tak sme verili , že v tomto roku dosiahneme väčšiu stabilitu. Prvá polovica roka naplnila naše očakávania, hoci nedostatok hotovosti  u našich zákazníkov je stále značný.

Ako Vaša spoločnosť pristupuje k ekológii, ako pristupujete pri výrobe k ochrane životného prostredia?

Hoci bezodpadová výroba pri tom množstve malých, rozmanitých zákaziek ostáva len nenaplneným snom, vlastnou regranulačnou linkou vraciame všetok polymér do obehu. Taktiež vykupujeme od zákazníkov  odpadné polymérne fólie a spracovávame ich. Vyrábame a na trh dodávame degradovateľné fólie, či už oxo alebo bio.  Ich širšie využitie čaká na zmenu legislatívy v krajinách strednej a východnej Európy.  

Plánujete ďalej expandovať? Chcete naďalej rozširovať svoje pozície, obchodné vzťahy a samozrejme zlepšovať kvalitu a kvantitu vo výrobe?

Samozrejme, ďalšiu expanziu nielen plánujeme, ale už aj pripravujeme. V našom sektore sú inovácie vo výrobe podmienkou úspešnosti firmy.


Ako "bojujete" so svojou konkurenciou?

S našou konkurenciou máme len  veľmi korektné vzťahy. Čo už narobíme, konkurencia tu bola skôr ako my, tak sa snažíme nedať našim zákazníkom dôvod , aby ju vyhľadávali. 

  • autor:
  • PaedDr.Daniela Hrnčárová
  • Slovpack SK s. r. o.

    Slovpack SK s. r. o.

    Koextrudované polyetylénové LDPE a HDPE fólie, HDPE fólia, LLDPE fólia, baliaca fólia, fólia na balenie, fólia transparentná, obalové materiály.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník