REACH legislatíva 2019

  • 09.03.2019 - 09.03.2019 | | Slovensko
Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom.