• Úvod
  • Aktuality
  • Provoz nových veletržních hal v areálu PVA EXPO PRAHA byl zahájen

Provoz nových veletržních hal v areálu PVA EXPO PRAHA byl zahájen

  • 02.11.2012

Dvě haly o celkové ploše 8 200 m2 jsou nyní nejmodernějšími veletržními prostory v Praze

Haly jsou vybaveny moderním ply­novým vytápěním s cirkulací teplého vzduchu, normovaným osvětlením a nejmodernějšími prvky protipožární ochrany. Nosné ocelové rámy jsou dimenzovány na přitížení až 100 kg na 1 metr délky a umožňují tak bez­problémové zavěšování různých kon­strukcí podle potřeb vystavovatelů. Obě haly jsou propojeny vstupní halou o rozloze 1 600 m2, kde bude umístě­no zázemí potřebné pro konání vele­tržních, sportovních, kulturních i spo­lečenských akcí.

 

 

První akcí v nových halách byl ve dnech 17.-19. 10. 2012 veletrh FUTURE SOLDIER, který prověřil všechny deklarované parametry vele­tržních hal. Kromě obvyklých veletrž­ních expozic zde byly umístěny i vel­mi rozměrné prvky armádní techniky.

Náš tým správy areálu PVA EXPO PRAHA je připraven poskytnout vám nejen podrob­né informace o všech technických parame­trech nových hal, ale umožnit vám i osob­ní prohlídku veletržního areálu a vysvětlit všechny možnosti a výhody jeho využití.

Základní údaje o všech veletržních halách výstaviště PVA EXPO PRAHA najdete také na www.pvaexpo.cz.

  • autor:
  • red.

Súbory na stiahnutie

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník