• Úvod
  • Aktuality
  • Projekt „Improvement of Vocational Education in Field of Injection Moudling“

Projekt „Improvement of Vocational Education in Field of Injection Moudling“

  • 14.12.2010

Skvalitnenie odborného vzdelávania v oblasti vstrekovania plastov

Projekt je podporený prostredníctvom programu Leonardo da Vinci pod číslom LLP-LdV-TOI-2009-SK-93100534.

A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s partnermi so Slovenska, Českej republiky, Francúzska a Slovinska vstúpila do poslednej etapy realizácie projektu „Skvalitnenie odborného vzdelávania v oblasti vstrekovania plastov“. Testovanie vzdelávacieho programu, ktoré tvorí jeho neodmysliteľnú súčasť,  bolo ukončené 5.11.2010. Zúčastnilo sa ho 61 účastníkov z 15 plastikárskych firiem z celého územia SR.  Účastníci k  vzdelávaciemu programu (učebné osnovy, reálna výučba, E-learning) poskytli dostatočne podrobnú spätnú väzbu. Táto bola odbornými lektormi vyhodnotená a podstatné pripomienky boli zakomponované do vzdelávacieho programu. V súčasnej dobe sa testuje prostredníctvom elektronického prístupu „Príručka“ k tomuto vzdelávaniu. Uvedený projekt končí v marci 2011. Už v tejto fáze prejavili o výstupy projektu „Odborné vzdelávanie nastavovačov vstrekolisov“ záujem organizácie a inštitúcie z Českej republiky, Maďarska ale i Turecka.

  • autor:
  • A-OMEGA, s.r.o.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník