PRO EKO, 8. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov

PRO EKO, 8. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov

Spoločnosť BB Expo, spol. s r.o. Vás pozýva na najväčšiu ekologickú výstavu na Slovensku PRO EKO – výstavu zhodnocovania a recyklácie odpadov, ktorej ôsmy ročník sa bude konať v dňoch 24.-27. apríla 2012 vo výstavnej hale v Banskej Bystrici.

Špecializované podujatie PRO EKO, nad ktorým poskytlo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR, ponúkne aj v tomto roku množstvo zaujímavých expozícií. Budú sa prezentovať firmy, organizácie a kolektívne systémy so svojimi službami, technológiami nielen v odpadovom hospodárstve.
Vystavovatelia budú ponúkať produkty a konkrétne výrobky z recyklovaného materiálu, ktoré môžete upotrebyť priamo aj vo svojich domácnostiach. Pre veľké firmy budú ponúkané rôzne nádrže, nádoby, kontajnery. Zároveň sa budú prezentovať nové technológie, zariadenia a stroje ako sú lisy, drviče, štiepkovače, mlyny, dopravníky a pod. Starostovia a primátori si môžu pre svoje obce a mestá zabezpečiť kvalitné služby, či produkty v oblasti komunálnej techniky. Môžu získať aktuálne informácie prostredníctvom odborného programu, ktorý aj v tomto roku budeme realizovať v blízkosti výstavnej haly.

BB Expo, spol.s r.o. 
 
Súbežne sa bude konať 15. ročník stavebnej výstavy PRO ARCH, ktorá ponúkne komplexnú prezentáciu stavebných služieb, produktov a výrobkov pre stavebníctvo, rekonštrukciu či vybavenie domov a bytov. Budú sa prezentovať nové technológie, zariadenia, stroje využiteľné v stavebníctve, pričom pomernú časť výstavy budú tvoriť expozície so zariadeniami na úsporu energií ako sú kotle, solárne kolektory, či tepelné čerpadlá. Odborné rady a informácie budú poskytované v poradenských centrách.

Výstava PRO REGION, ktorá sa realizuje už po 11. rok  prezentuje služby a programy pre obce, mestá a samosprávy. Prezentovať sa budú organizácie a spoločnosti, ktoré napomáhajú rozvoju komunálnej sféry. Súčasťou výstavného podujatia sú na túto tému pripravované konferencie, semináre, kde môžu zástupcovia samospráv získať aktuálne informácie o pripravovaných projektoch, aktivitách, či prípadných zmenách. Návštevníkom budú ponúkané víkendové pobyty, služby a atraktivity v Slovenských a Českých destináciách.

BB Expo, spol.s r.o. 
  
Už niekoľko rokov sú vyhľadávané odbornou verejnosťou v Banskej Bystrici nielen výstavné podujatia, ale aj súbežné odborné programy. Každé výstavné podujatie má viacero odborných seminárov a konferencií. Jedna z takýchto významných v rámci PRO EKO je konferencia Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov. Každoročne na nej horúco diskutujú nielen minister a sekčný riaditelia odborov Ministerstva životného prostredia SR, ale aj zástupcovia Kolektívnych systémov, manažéri spoločností a organizácií v odpadovom hospodárstve, vedenie samospráv, odborníci z Recyklačného fondu, rôzne združenia a i.  Aj v tomto roku pripravujeme zaujímavé témy ako zlepšiť separovanie zberu v obciach, o zodpovednosti prevádzkovateľa za environmentálnu škodu. Aktuálne poznatky môžu odborníci získať o energetických alternatívach a úsporách energií, prediskutovávaný bude aj Zákon o obaloch a odpadoch. Prezentovať sa budú  vysoké školy a univerzity na tému EkoUniverzita - nevyhnutnosť súčasnosti.

BB Expo, spol.s r.o. 
  
Zaujímavým sprievodným podujatím je súťaž  Pomôžme recyklovať - Recyklačný deň s Rádiom REGINA alebo ju poznáme pod názvom „Aj odpad má svoje miesto" -  začala sa realizovať ako súčasť sprievodného programu výstavy PRO EKO v roku 2008. Hlavnou myšlienkou súťaže je podnietiť obyvateľov k tomu, aby aspoň v jeden deň uvideli to množstvo odpadu, ktoré produkujú, resp. akú stopu na životnom prostredí zanechávajú za isté obdobie. Dôležité je pritom nielen zozbieranie, ale jeho vyseparovanie a následné odvezenie na skládku a do recyklačných liniek na ďalšie spracovanie.

Od začiatku súťažia medzi sebou tri mestá zo západu, stredu a východu Slovenska. Vyberajú sa súťažné mestá s približne rovnakým počtom obyvateľov. Ocenenie dostáva vždy len víťazné mesto, no všetci obyvatelia súťažných miest majú v danom ročníku výstavy vstup na PRO EKO - výstava zhodnocovania a recyklácie odpadov zdarma po preukázaní sa dokladom totožnosti.. Zároveň okrem priamych rozhlasových vstupov v priebehu dňa z jednotlivých súťažných miest sa môžu poslucháči Rádia REGINA zapojiť k téme Pomôžme recyklovať. Doposiaľ si zmerali sily v zbere a triedení papieru, skla, plastu a elektrošrotu mestá: Nitra, Prešov, Banská Bystrica, ktorí súťažili v roku 2008 a víťazom bolo mesto Nitra. V roku 2009 súťažili Bojnice, Sliač, Vysoké Tatry, kde zvíťazilo mesto Vysoké Tatry.

Mesto Skalica zvíťazilo  v roku 2010 spomedzi  miest Levoča, Detva. Minuloročným víťazom bolo mesto Trstená, ktorého obyvatelia súťažili spoločne s obyvateľmi Nemšová a Svit. V tomto roku súťaž prijali tri mestá: Malacky, Kysucké Nové Mesto a Stará Ľubovňa.

Tešíme sa na Vašu účasť na výstave v dňoch 24.-27.apríla 2012 v Banskej Bystrici!

 • autor:
 • BB expo, spol. s r.o.


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník