Prieskum predaja vstrekolisov za rok 2012 v ČR a SR

  • 17.04.2013

Začiatkom roka 2013 uskutočnil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2012. Do tohto prieskumu bolo oslovených 21 spoločností so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch.

19 spoločností svoje výsledky predajov ochotne poskytlo. Dve spoločnosti sa rozhodli svoje čísla do štatistiky neposkytnúť.  

Z tohto prieskumu vyplýva, že na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2012 predaných celkom 463 vstrekolisov .

Podrobnejšie výsledky prieskumu o predajoch v členení podľa uzatváracej sily v ako i v členení na nové a použité vstrekolisy boli poskytnuté len spoločnostiam, ktoré sa prieskumu zúčastnili.  Veríme, že sú pre ne cenným zdrojom informácií.

Tento prieskum bol realizovaný druhýkrát s cieľom monitorovať stav a vývoj modernizácie technologického parku spracovateľov plastov. V medziročnom porovnaní bol predaj vsterolisov viac menej vyrovnaný. PlasticPortal.eu® plánuje uskutočňovať tieto prieskumy každoročne.

Ďakujeme všetkým zúčastneným spoločnostiam za spoluprácu.

  • autor:
  • red. PP
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník