• Úvod
  • Odborné články
  • Premiéra na veľtrhu Fakuma: Riadiaci systém ENGEL CC300 plus s vylepšenou ergonómiou a haptikou

Premiéra na veľtrhu Fakuma: Riadiaci systém ENGEL CC300 plus s vylepšenou ergonómiou a haptikou

Premiéra na veľtrhu Fakuma: Riadiaci systém ENGEL CC300 plus s vylepšenou ergonómiou a haptikou

Na veľtrhu FAKUMA 2023 predstavila firma ENGEL inovovanú verziu svojho úspešného riadiaceho systému CC300 plus. Tento produkt dopĺňa rad riadiacich systémov CC300 v kombinácii s vylepšenou personalizáciou a optimalizovanou ergonómiou.

Riadiaci systém CC300 plus je odpoveďou firmy ENGEL na ohlasy a požiadavky používateľov. Zodpovedá požiadavkám operátorov zariadení: časté procesy nastavovania a vyšší podiel ručných činností. Nový systém CC300 plus ponúka práve týmto používateľom vylepšenú ergonómiu a personalizáciu. Trojdielna nadstavba s dvojitým naklápacím mechanizmom a individuálne konfigurovateľný panel s ručnými tlačidlami sú hlavnými rozdielmi oproti systému CC300.

Riadiaci systém ENGEL CC300 plus 

Riadiaca jednotka ENGEL CC300 plus s optimalizovanou ergonómiou a rozšírenými možnosťami personalizácie.

 

Viac pohybu: Tri z jedného

Vylepšená ergonómia spočíva v trojdielnej nadstavbe systému ENGEL CC300 plus tvorenej tromi panelmi – spínacím, vizualizačným a s ručnými tlačidlami.

Spínací panel obsahuje obvyklé funkcie prihlásenia používateľa, Central stop a naklápací mechanizmus. Voliteľne je možné integrovať na toto miesto aj mechanické ovládače bezpečnostných funkcií a individuálne rozšírenia. Prihlásenie používateľa prebieha, podobne ako pri CC300, cez RFID s bežným štandardom EUROMAP65. Voliteľne systém CC300 plus už ponúka nový systém prihlasovania prostredníctvom MIFARE, vďaka čomu administrátor môže používateľom nastavovať individuálne oprávnenia.

Vizualizačný panel je vybavený dotykovým monitorom 21,5" rovnako ako aktuálny systém CC300. Tento centrálny panel je určený na navigáciu, nastavovanie a všeobecné zobrazenie.

Práve vyvinutý panel s ručnými tlačidlami je jadrom nového systému CC300 plus.

Nový panel s ručnými tlačidlami pre haptiku, vzhľad a personalizáciu

Osem párov výrazných ručných tlačidiel systému CC300 plus sprostredkováva, vďaka haptickej spätnej väzbe, dobrý pocit bezpečnosti a umožňuje transparentnú kontrolu celej výrobnej bunky ENGEL. Rovnako ako v prípade systému CC300 sú aj na verzii Plus všetky ručné tlačidlá prehľadne a individuálne konfigurovateľné. Jednotlivé funkcie sú rýchlo dostupné prostredníctvom funkcie e-move alebo pomocou párov ručných tlačidiel. Okrem toho teraz panel s ručnými tlačidlami umožňuje nastaviť rôzne konfigurácie, aby bolo možné napríklad rýchlo prepínať medzi ovládaním robota, jadra a procesu vstrekovania.

Práve vyvinutá multi-dotyková funkcia umožňuje nielen paralelné ovládanie viacerých pohybov, ale súčasne podporuje aj navigáciu na obrazovke.

Riadiaci systém ENGEL CC300 plus 
Otočný volič e-move umožňuje mimoriadne ľahké ručné prechádzanie procesov zariadenia. 

 

Nezávislé nastavenie polohy troch panelov

Tri panely – spínací, vizualizačný a panel s ručnými tlačidlami – sú navzájom prepojené presným polohovaním a jednotlivé polohy je možné ľahko a nezávisle aktivovať tlačidlami. Optimálnu pracovnú polohu ovládacia jednotka ukladá pre jednotlivých používateľov. Ak ovládacia jednotka zostane určitý čas nečinná, alebo ak sa odhlási operátor stroja, vráti sa systém do východiskovej polohy vo vstrekolise, rovnako ako na systéme CC300. Táto funkcia spoľahlivo chráni pred kolíziou s vysokozdvižnými vozíkmi alebo čím ďalej častejšie využívanými autonómnymi vozíkmi vo výrobe. Po prihlásení používateľa sa panely vysunú opäť do polohy, ktorú si každý používateľ nastaví ako optimálnu.

Vyššia transparentnosť: Sekvencia e-move

Vizualizácia ešte viac uľahčuje ovládanie stroja: Farby a ikony indikujú aktuálny priebeh funkcií, uvoľnenie či zablokovanie v aktuálnom okamihu procesu. Zároveň sú indikované koncové polohy ovládaných pohybov. Po stlačení tlačidla sa zobrazí stĺpcový indikátor „skutočnej hodnoty dráhy“ a operátor môže pohyb sledovať takmer naživo.

Funkcia e-move je špeciálna vlastnosť radu ovládacích systémov ENGEL CC300. Otočný ovládač umožňuje mimoriadne ľahké ručné prechádzanie procesov zariadenia. Novinkou systému CC300 plus je sekvencia e-move viditeľná na displeji, ktorá indikuje nastavené funkcie v poradí ovládaného procesu. Aj túto sekvenciu funkcií je možné upravovať a individuálne konfigurovať. Funkcia e-move s novou technológiou ovládania nepodlieha opotrebovaniu a nevyžaduje údržbu.

Uľahčenie ručného ovládania

Ovládacím systémom CC300 je v súčasnosti vybavených viac než 40 000 vstrekolisov ENGEL. Každý z nich je možné v prípade potreby upgradovať na systém CC300 plus. Po novom budú mať používatelia možnosť voľby medzi oboma ovládacími jednotkami, pretože aj systém CC300 plus je možné dodávať ku všetkým typom strojov.

Riadiaci systém ENGEL CC300 

Systém CC300 plus bol vyvinutý na základe ohlasu používateľov vyžadujúcich častejšie nastavovanie a opakované ručné ovládanie. 

 

Systém ENGEL CC300 plus je vhodnou alternatívou v prevádzkach, ktoré vyžadujú časté ručné ovládanie. Môže napríklad ísť o väčší počet procesov nastavovania pri malokusovej alebo zákazkovej výrobe, bežnej v automobilovom priemysle. Systém ENGEL CC300 plus je vhodný aj k vstrekolisom prevádzkovaným v laboratóriách pri vývoji produktov. A niekedy sa môže stať, že hlavným argumentom pri rozhodovaní bude požiadavka operátora stroja, aby mal ovládaciu jednotku, ktorá mu vďaka inteligentnej haptike a personalizácii uľahčí prácu.

Nová ovládacia jednotka CC300 plus bola prezentovaná na veľtrhu FAKUMA v stánku firmy ENGEL v pavilóne 5A. 

  • autor:
  • ENGEL Group
  • MASTEX, spol. s r.o.

    MASTEX, spol. s r.o.

    Vstrekovacie lisy ENGEL, vstrekolis, priemyselné roboty, automatizácia výroby, periférne zariadenia, periférie, dopravníkové systémy, manipulátory.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník