• Úvod
  • Aktuality
  • Pozvánka na veľtrhy Chemistry Slovakia 2011 / CARplast 2011 – termín konania 12.-14.4.2011

Pozvánka na veľtrhy Chemistry Slovakia 2011 / CARplast 2011 – termín konania 12.-14.4.2011

  • 01.01.2011

Rok 2011 je medzinárodným rokom chémie, chémia sa stáva tvorcom hodnôt a aj napriek kríze sa dostavajú do popredia nové produkty a materiály/komponenty. Všetky medzinárodné profesné zväzy a asociácie v danej oblasti vyvíjajú aktivity na naplnenie hesla „Chémia – náš život, naša budúcnosť“.

 S  ohľadom na tieto skutočnosti, sa pripravil nový projekt  Chemistry Slovakia 2011, ktorý vo svojom úvodnom ročníku nadväzuje na 37. ročníkov medzinárodného veľtrhu INCHEBA. Veríme, že veľtrhom Chemistry Slovakia 2011, sa podarí v spolupráci s odbornými partnermi a hlavne s vami vystavovateľmi , dôstojný návrat tradície chémie na Slovensku, ktorý tomu odvetviu priemyslu chýba.
       
2011- Medzinárodný rok chémie

Chemistry Slovakia 2011
38. ročník veľtrhu chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu

CARplast
6. ročník veľtrhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel

12.-14.4.2011


  • autor:
  • Incheba, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník