Pozvánka na seminár – projekt autoplast

  • 19.07.2010

Projektoví partneri projektu „Autoplast“ v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľujú pozvať na informačno-tematický seminár s názvom: „Špičkové technológie a ich využitie v praxi“

Technický workshop sa uskutoční dňa 8.septembra 2010 o 10:00 v priestoroch mestskej trnavskej radnici (Hlavná 1, 917 01 Trnava).
Informačno-tematický seminár je organizovaný v rámci projektu „Autoplast“ - Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov, kod ITMS 22410420007.
Partneri projektu sú Mesto Trnava, Plastikársky klaster Zlín, Automobilový klaster – západné Slovensko a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.

Viac informácií a prihlášku nájdete v prílohe:

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník