Pozvánka na odbornú konferenciu

  • 01.03.2010

„Súčasnosť a budúcnosť plastového priemyslu na Slovensku " ktorá sa koná dňa 04.03. 2010 o 13:00 hod. v rámci medzinárodnej výstavy INDUSTRY EXPO, C.S.I.L., CARPLAST. Výstava je zameraná pre výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku najmä v oblasti plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel.

Ucelená pozvánka a sprievodný program : Fotogaléria článku 

  • autor:
  • Automobilový klaster
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník