• Úvod
  • Aktuality
  • Pozvánka na : Klastrové stretnutie & Výstavu projektu AUTOCLUSTERS

Pozvánka na : Klastrové stretnutie & Výstavu projektu AUTOCLUSTERS

  • 19.10.2010

Organizované v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave v rámci projektu AUTOCLUSTERS, spojené so sprievodným podujatím 7. ročníka medzinárodnej konferencie: NOVÉ TRENDY V MARKETINGU

Dátum: 3. novembra 2010
Miasto konania: Smolenický zámok, Smolenice
Projekt: AUTOCLUSTERS SEE / SEE / A / 594 / 1.2 / X


Pozvánku a sprievodný program nájdete v priloženom dokumente

V rámci konferencie „Klastrové stretnutie“ spojené s Výstavou k projektu AUTOCLUSTERS, ktoré sa uskutočnia v rámci 7.ročníka medzinárodnej konferencie: „Nové Trendy v Marketingu – Dôsledky hospodárskej krízy – výzva pre marketing“ ,   Vás chceme pozvať na prezentovanie výzvy z MH SR pre štrukturálne fondy zameranej do oblasti „Výzva pre opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch“.

Bližšie informácie o výzve nájdete na: http://www.sea.gov.sk/index.htm  – štrukturálne fondy – usmernenie č.2 k Výzve KaHR-13SP-1001.

  • autor:
  • Automobilový klaster - západné Slovensko
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník