technology-support s.r.o.

Dusíkova 1597/19, 162 00 Praha 6    Zobraziť na mape

telefón:+420 235 355 377

IČO: 27106471
DIČ: CZ27106471

 • Milan Hnídek, ChipBLASTER, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení a filtrace pro obráběcí stroje, +420 605 296 948,
 • Vlastimil Staněk, GibbsCAM, CAD/CAM software pro produkční obrábění , +420 603 114 182,
 • Tomáš Sýkora, GibbsCAM, CAD/CAM software pro produkční obrábění , +420 605 296 941,
 • Zuzana Doušková, Cimatron, CAD/CAM řešení pro nástrojárny , +420 731 503 032,
 • Jakub Štětina, Cimatron, CAD/CAM řešení pro nástrojárny , +420 739 592 527,
 • František Machara, t-cimco, kompletní řešení pro práci s NC programy, od jejich editace přes správu, zálohování, distribuci až po monitoring výroby , +420 739 592 528,
 • Tomáš Dosedla, t-cimco, kompletní řešení pro práci s NC programy, od jejich editace přes správu, zálohování, distribuci až po monitoring výroby, +420 734 100 894,
 • Miloš Staněk, školení a rekvalifikační kurzy , +420 739 592 529,
 • Vlastimil Staněk, NCBrain, pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích, +420 603 114 182,
 • Marek Gajdošík, NCBrain, pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích, +420 739 273 949,
 • Zuzana Doušková, t-cad, ZW3D CAD řešení nejen na převod CAD formátů, +420 731 503 032,
 • Vladimír Antel, t-cad, ZW3D CAD řešení nejen na převod CAD formátů, +420 736 625 109,
 • Informácie, další produkty a služby, +420 235 355 377,
 • Jana Valešová, a klidné zázemí nejen pro produkty a služby, +420 605 296 942,
 • Ing. Martina Valešová, +420 721 602 232,
ďalšie adresy:
technology-support s.r.o.    Zobraziť na mape
Pekařská 407/18
Brno 60200

Popis firmy

Spoločnosť technology-support s.r.o. pôsobí na českom a slovenskom trhu predovšetkým v oblasti služieb a CAD / CAM dodávok pre užívateľov, a ako výrobca a predajca CNC obrábacích strojov od roku 2003.

Vlajkovou loďou spoločnosti technology-support je CAD / CAM riešenie GibbsCAM pre produkčné obrábanie. Súčasťou portfólia je aj vysokotlakové a veľkoobjemové chladenie a filtrácie pre obrábacie stroje ChipBLASTER a tiež riešenie pre zasieťovanie CNC strojov, správu NC programov a výrobnej dokumentácie a monitoring výroby a vyhodnocovanie efektivity CNC strojov CIMCO.

Na jar 2017 bola otvorená vo firme technology-support nová divízia s názvom proNÁSTROJÁRNY. Sem spadá CAD / CAM pre návrh, konštrukciu a výrobu elektród, foriem a lisovacích nástrojov Cimatron, ktoré spoločnosť zastupuje už od roku 2008 a dva nové produkty NCBrain a NCBrain AICAM.

Medzi produkty nachádzajúce sa pod hlavičkou firmy technology-support patrí od roku 2014 aj CAD riešenie ZW3D.

Spoločnosť technology-support ponúka školenia a rekvalifikačné kurzy pre obsluhy a programátorov CNC obrábacích strojov s riadiacimi systémami CNC Acramatic 2100, Fanuc, Heidenhain, Mefi, Mitsubishi i Siemens Sinumerik. Spoločnosť technology-support je akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy na vykonávanie rekvalifikačných kurzov, ktoré ponúka v rozsahu a osnove získaného certifikátu.

Brožúra »

Sortiment/ Služby

 • GibbsCAM » CAD / CAM sotfware pre produkčné obrábanie

GibbsCAM podporuje základné CNC frézovanie a sústruženie cez otočné stoly, 4/5 indexované obrábanie, 3-5osé súbežné frézovanie, multifunkčné sústružnícko-frézovacie stroje a Wire EDM.

CAM pre CAD obsahuje aj technologický CAD pre prácu priamo z papierových výkresov. Samozrejmosťou je načítanie DXF a DWG výkresov, ale aj import ľubovoľných CAD modelov ich potrebná úprava a následné obrábanie sústružnickými a frézovacími stratégiami.

CAD / CAM pre návrh a výrobu foriem, lisovacích a postupových nástrojov, progresívne riešenie elektród, sprievodca riešení pre nástrojárov, publikácie.

Frézovacie technológie - Cimatron ponúka kompletnú ponuku frézovacích technológií od 2,5D frézovania na vŕtanie až po plynulé 5 osové frézovanie vrátane obrábania veľmi malými nástrojmi -mikroobrábanie.

 • ChipBLASTER » vysokotlakové a veľkoobjemové chladenie a filtrácia pre obrábacie stroje

Prínosy vysokotlakového chladenie ChipBLASTER:
Predĺženie trvanlivosti rezných nástrojov
Zvýšenie reznej rýchlosti minimálne o 30%
Skrátenie trvania pracovného cyklu na polovicu
Zníženie nebezpečenstva poškodenia obrobenej plochy alebo reznej hrany
Vysoko presné zacielenie prúdu chladiacej kvapaliny
Kontrola utvárania a odvodu trysky
Úspora energie vďaka premenlivému prietoku chladiacej kvapaliny a prednastaveným tlakom

Kompletné riešenie pre prácu s NC programami, od ich editácie cez správu, zálohovanie, distribúciu po monitoring výroby, zasieťovanie CNC strojov a správa NC programov.
Jednotnú správu NC programov a súvisiace výrobné dokumentácie zaisťuje spoľahlivá a rýchla komunikácia so všetkými typmi riadiacich systémov na CNC strojoch pomocou Wi-Fi, Lan alebo RS-232.

ZW3D CAD je výkonné CAD riešenie na hybridnej báze - plošný aj objemový 3D modelár, ktorý umožňuje navrhovať výrobky pomocou jednoduchých a intuitívnych funkcií, poskytuje kvalitné analytické nástroje a rad dátových prevodníkov.
Dokáže nielen načítať, premeriavať a upravovať 3D modely napr. z konštrukčných CAD riešení CATIA, NC, Creo, ProE, Inventor a Solidworks, ale tiež importovať a exportovať do formátov STEP, STL, IGES, Parasolid, ACIS / SAT, DWG či DXF
.

NCBrain slúži pre optimalizáciu NC kódu a optimalizáciu práce na CNC obrábacích strojoch. NCBrain, po nahraní originálneho NC kódu a definície východzieho polotovaru a aktualizácie informácií o použitých nástrojoch a ich držiakoch, vykoná simuláciu a vygeneruje optimalizovaný NC kód pre váš konkrétny CNC frézovací obrábací stroj.

NCBrain AICA je automatizovaný CAM softvér, ktorý využíva vedomostnú databázu frézovacích technológií a možností obrábacích nástrojov a parametrov CNC frézovacieho obrábacieho stroja na prípravu NC programov priamo z CAD modelov bez účasti NC technológa. Táto nová technológia sa úplne líši od konvenčného spôsobu prípravy NC programov pre obrábanie foriem. Pomocou NCBrain AICAM možno tak pripraviť NC programy na výrobu častí foriem v nástrojárňach nezávisle na kapacite NC technológov, a tým realizovať väčší objem výroby bezobslužnou automatickou činnosťou.

Editor NC programov je navrhnutý pre spoluprácu s CAD / CAM programy, je však tiež výkonným pomocníkom pri programovaní G-kódov z ruky, pretože podporuje aj cykly a makroprogramovanie. Obsahuje nástroje pre tvorbu, úpravu, analýzu a porovnávanie NC programov, verifikáciu dráhy nástrojov, ale aj pre prenos DNC.

Ide o softvérový nástroj pre optimalizáciu rezného plánu, ktorý pomocou skupiny matematických a heuristických algoritmov vypočíta v priebehu niekoľkých sekúnd najlepšiu kombináciu rezného plánu tyčového materiálu, a poskytne tak podklady pre nákup alebo využitie existujúcich skladových zásob tyčových polotovarov.

Univerzálny pomocník pri obrábaní závitov RopeCAM je vyvinutý k príprave NC programov pre obrábanie atypických závitov bežnými sústružnickými nástrojmi bez nutnosti použitia tvarových nástrojov. Podporuje oblé, rovnoramenné aj nerovnoramenné lichobežníkové a rúrkovité závity s možnosťou závitu na kužeľovej ploche aj detailnejšiu špecifikáciu profilu závitu.

CIMCO - CNC, DNC a CAD/CAM riešenie pre NC programátorov
CIMCO - zasieťovanie CNC strojov, sledovanie a vyhodnocovanie výroby
VoluMill - generátor dráhy nástroja

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (22)

Publikováné články (4)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu