Automatizácia v konštrukcii aj výrobe elektród a príprave EDM procesu

Automatizácia v konštrukcii aj výrobe elektród a príprave EDM procesu

V roku 2020 nás oslovila nástrojáreň Peartec s.r.o. s dopytom na vhodné CAD/CAM riešenie pre svoju výrobu, ktorú chceli zefektívniť a v čo najväčšej miere automatizovať.

Měli k dispozici kvalitní strojní vybavení (frézovací centra, EDM hloubicí stroje), kvalitní konstruktéry i NC programátory, a přesto nebyli spokojeni s efektivitou při procesu výroby a opravy forem, což plynulo jak z používání jiného softwaru pro konstrukci a jiného pro přípravu NC programů, tak z toho, že jejich stávající CAD a CAM řešení nebyla specializovaná na tvorbu nástrojů.

Techniky z Peartecu trápily a brzdily především tyto skutečnosti:

 • poškozená data po exportu a importu přes externí formáty, například STEP
 • používání dvou různých programů přinášelo potíže při předávání dat mezi konstrukcí a NC programátory
 • chybějící specializované CAD/CAM řešení pro konstrukci a obrábění elektrod 
 • zdlouhavé NC programování vrtacích operací u obrábění forem
 • dlouhé frézovací časy hrubovacích operací
 • nemožnost programovat hloubicí proces mimo ovládací panel EDM stroje.

Vedení společnosti do budoucna počítalo i s nasazením jednotného CAD/CAM řešení pro kompletní výrobu nových vstřikovacích forem včetně jejich konstrukce, tedy vybrané řešení muselo být schopno pokrýt i tuto část zadání.

Po konzultaci s námi padlo rozhodnutí řešit situaci využitím CAD/CAM Cimatron. Jedná se o software, který je vyvíjen a cíleně směřován pro použití v nástrojárnách. Takto zaměřený dlouhodobý vývoj vedl k automatizaci jeho postupů při konstrukci i NC programování včetně přesahu do dalších etap výrobního procesu, například programování EDM procesu mimo panel stroje. Nástrojárna tak může využívat jednotný software, který jí zajistí větší efektivitu práce, zamezí vzniku lidských chyb, a tedy přinese finanční úspory.

V Peartecu byla naplánována implementace Cimatronu ve dvou vlnách:

První etapa (již realizována) zahrnovala nasazení Cimatronu pro

 • konstrukci a výrobu elektrod
 • EDM nastavení hloubicích procesů
 • veškeré CNC frézování.

Druhá etapa (je na svém počátku) a zahrnuje implementaci Cimatronu pro konstrukci nových forem.

Cílem je, aby celý proces výroby formy od její konstrukce, přes konstrukci a frézování elektrod, nastavení hloubicích procesů a veškeré frézování forem byl realizován s pomocí Cimatronu.

V dalších odstavcích se zaměříme na tu část implementace, která zahrnovala nastavení efektivní a v maximální možné míře automatické výroby elektrod a nastavení procesu hloubení. Stranou necháme pro tentokrát využití Cimatronu pro CNC frézování, i když i zde jsme dokázali na požadavky zákazníka adekvátně reagovat, stejně jako probíhající implementaci pro konstrukci forem.

Automatizace výroby a použití elektrod s pomocí CAD/CAM Cimatron

Konstrukce elektrod – použití šablon dělá velkou část rutinní práce za vás

Pro konstrukci elektrod disponuje Cimatron specializovaným modulem s funkcemi, které výrazně usnadňují práci konstruktéra. Jednou z hlavních pomůcek je možnost použití šablon. Po výběru ploch, které je potřeba obrobit pomocí EDM technologie, lze aplikovat šablonu, která automaticky provede předem definovanou posloupnost funkcí. Tyto funkce domodelují zbytek elektrody, umístí rámeček se základnou elektrody a definují souřadné systémy jak pro obrábění, tak pro hloubení. Držák elektrody je také možno importovat v rámci tohoto procesu automaticky. Velkou předností aplikací šablon v Cimatronu, je možnost zpětně zasáhnout do použitých funkcí. Lze například zpětně změnit velikost rámečku, upravit označení, prodloužit tečné napojení pálících ploch a podobně nebo použité funkce doplnit/odstranit v případě, že nejsme s výsledkem spokojeni. 

technology-support: CAD/CAM riešenia GibbsCAM, Cimatron 

Obrázek 1. Použití šablony pro konstrukci elektrod.

 

Důležité je také zmínit, že použití konstrukčních šablon může být problematické u tvarově složitých elektrod. Nicméně i v těchto případech je stále šablona přínosem. Konstruktérovi mnohdy stačí šablonu upravit nebo navést konkrétní funkci na správnou cestu, třeba změnou výběru jednoho referenčního prvku, a zbytek konstrukce se již dopočítá správně.

Úspora času stráveného konstrukcí elektrody s takto specializovaným řešením se může pohybovat u jednoduchých elektrod až okolo 80 %, u složitějších pak pochopitelně klesá, ale i u nich zůstává patrná oproti obecnému nebo méně sofistikovanému řešení.

Nastavení EDM – automatický provoz a vyhnutí se chybám

Nastavení EDM je další etapou, která probíhá ihned po konstrukci elektrody ještě v CAD prostředí. Po vytvoření geometrického modelu přichází čas pro doplnění dalších informací.

Do Nastavení EDM konstruktér doplní pokyny a potřebné informace pro další zpracování. Tím jsou fyzická výroba elektrody a zadání parametrů hloubení pro EDM stroj. Potřebná data se do jisté míry odvíjí od EDM stroje, na kterém bude elektroda použita. Cimatron v rámci EDM nastavení umí i postprocesing dat/programů pro holubičky. Například pro stroje Exeron Cimatron generuje soubor ve formátu .XML, který obsahuje téměř všechna data pro hloubení jednou nebo i více vybranými elektrodami. Hlavními informacemi jsou pozice a rotace elektrody při hloubení a případná trajektorie, podrozměry, pálící plochy a další. Pro jiné EDM stroje může být výstup mírně odlišný.

Peartec používá EDM stroje od firmy Penta. Ve spolupráci s Pentou jsme vyvinuli speciální profil Nastavení EDM i pro jejich stroje. Peartec tedy ze Cimatronu generuje nikoliv soubor .XML, ale přímo NC kód, který umí holubičky Penta číst. Proces je do jisté míry podobný frézování. Tento NC program obsahuje nejen pokyny pro hloubicí proces (podrozměr, technologie, typ orbitu, materiály atd…), ale i nájezdové trajektorie, výjezdy do bezpečné roviny pro přejezd elektrody do další lokace hloubení a vyvolávání dalších maker, která mohou vykonávat nejrůznější činnosti, od odeslání informační SMS o dokončení programu, až po vypuštění vany stroje. 

technology-support: CAD/CAM riešenia GibbsCAM, Cimatron 

Obrázek 2.  Schéma postupu konstrukce a výroby elektrody.

 

Cílem přípravy procesu hloubení už v rámci CAD řešení by měl být bezobslužný provoz hloubičky. Možnost vygenerovat NC program pro EDM hloubicí stroj i s podkladovými daty znamená, že obsluha stroje na konci směny připraví elektrody do zásobníku podle podkladových dat a po zaměření obrobku nahraje a spustí program. Hloubicí stroj automaticky podle programu nabere elektrody a postupně s každou z nich dojede na správnou pozici a provede hloubení. U toho může například načítat data pro korekce elektrod ze CMM stroje, vše zcela automaticky. Výhodou tohoto postupu je i fakt, že zcela odpadá ruční zadávání polohy elektrody a obsluha se neupíše třeba o desetinné místo.

Obrábění elektrod – NC program s pomocí šablony na jedno kliknutí

Obráběcí proces elektrody plynule navazuje na konstrukci, a to primárně díky datům, která konstruktér zadal. Data jsou přenesena do prostředí obrábění a automaticky vložena do procedur, které následně generují dráhy nástroje pro obrobení elektrody. Programátor NC procesů tedy nemusí zadávat podrozměr ručně, čímž odpadá další okamžik, kdy může dojít k lidské chybě.

Jak tento přenos dat funguje? Cimatron pracuje s nulovým modelem, a tedy podrozměr pro hloubení není na model elektrody aplikován a jedná se o přesný otisk tvaru. Aplikace podrozměru je zajištěna v procesu obrobení elektrody. V záhlaví celého programu programátor vybere typ elektrody (hrubovací, dokončovací…) a Cimatron již sám doplní správný typ a velikost podrozměru, definovaný konstruktérem. Pokud je elektrod potřeba vyrobit více typů, stačí naprogramovat jeden a následně celý program duplikovat se změnou nastavení typu elektrody. Cimatron automaticky přepočítá dráhy nástroje tak, aby byla elektroda obrobena se správným podrozměrem. Výsledkem jsou dva NC kódy pro obrábění z jednoho NC projektu elektrody. Díky tomu je opět ušetřen čas programátora.

Automatizace se nevyhnula ani této části procesu. Cimatron umožňuje vkládání šablon NC procedur, a to buď samostatně jednu po druhé, nebo jako připravenou posloupnost od hrubování, po dokončení a čištění. Šablony umí automaticky rozpoznat cílové plochy geometrie elektrody a jejich typ a počítat dráhy podle tohoto výběru. Programátor je mezi sebou může libovolně kombinovat nebo některé jejich části upravovat, mazat a nahrazovat novými procedurami. To činí celý proces velmi flexibilním. Tyto šablony, stejně jako šablony konstrukce elektrody, se chovají jako samostatné soubory, které lze kopírovat a přesouvat mezi počítači. Díky tomu je možné umístit tyto šablony do sdílené složky na serveru, ze které jsou posléze načítány. Tento scénář je ideální využívat, pokud má firma více programátorů a konstruktérů. Provedené změny se okamžitě propisují do šablon pro ostatní kolegy a proces implementace se tím urychluje a zamezuje se chybám. Díky provázanosti procesu lze dosáhnout bodu, kdy šablony obrobí elektrodu bez dalšího zásahu programátora. 

technology-support: CAD/CAM riešenia GibbsCAM, Cimatron 

Obrázek 3.  Frézování elektrod.

 

Závěrem – efektivita práce vzrostla více než dvakrát

Všechny výše uvedené postupy byly aplikovány a implementovány při tvorbě elektrod a hloubení ve společnosti Peartec. Před implementací Cimatronu se na celém výrobním procesu elektrod (konstrukce, frézování, hloubení) podílelo 6 lidí, každý na osmihodinové směně. V této sestavě Peartec vyráběl a hloubil od 100 do 250 elektrod týdně dle jejich složitosti.

Po nasazení Cimatronu pracují na konstrukci, frézování a hloubení celkem 4 lidé a výsledkem jejich práce je 250 až 350 elektrod týdně, a to přesto, že si změny v zakázkách za poslední rok vyžádaly výrobu větších a složitějších elektrod oproti předchozímu období.

Efektivita práce při výrobě elektrod a v procesu hloubení tedy vzrostla více než 2x. Důvodem bylo využití jednotného a specializovaného CAD/CAM řešení pro konstrukci a výrobu elektrod, které umožňuje

 • přímé použití konstrukčních dat pro přípravu NC programu, bez nutnosti převodu do jiného softwaru
 • díky správnému nastavení automatických šablon velké urychlení práce
 • možnost vygenerování EDM programů přímo v CAD/CAM software.

Děkujeme nástrojárně Peartec za poskytnutí podkladových dat k tomuto příspěvku. Rádi se v nějakém dalším článku a prezentaci budeme věnovat jejich zkušenostem s CNC frézováním v Cimatronu, nejlépe i s návazností na konstrukci forem, až tato poslední etapa implementace bude v Peartecu dokončena.

Cimatron - Logo 
  
 • autor:
 • Ondřej Vopravil, technology-support s.r.o.
 • technology-support s.r.o.

  technology-support s.r.o.

  CAD/CAM dodávky pre CNC obrábacie stroje, CAD/CAM riešenie GibbsCAM a Cimatron, CAD riešenie ZW3D, vysokotlakové a veľkoobjemové chladenie.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník