Optimálne chladenie nasadením prechodovej vložky chladenia Z9645/…

Optimálne chladenie nasadením prechodovej vložky chladenia Z9645/…

Nová HASCO prechodová vložka chladenia Z9645 je pokračovaním vývoja rovnakého elementu Z9641/… Vzhľadom na svoju ergonómiu má nie len všestranné využitie, ale aj rýchlu a jednoduchú montáž pri minimálnom nároku na priestor.

Prechodová vložka môže byť zabudovaná do nástroja alebo na vonkajšiu stranu nástroja. Tesnosť zabezpečuje vnútorny diel z vitonu a zároveň garantuje tesnosť pri premostení viacerých na seba nadväzujúcich platní.

Svojou priamočiarou konštrukciou prietokového kanálu umožňuje táto prechodová vložka maximálny možný prietok a tým veľmi dobré chladenie nástroja. Svojou konštrukciou ako prietokový kanál, može byť optimálne zabudovaná do chladiaceho okruhu. Životnosť tesniaceho komponentu z vitonu zaručuje vonkajšie puzdro z mosadze.

HASCO 
  


Bližšie informácie:

Annette Lampe

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, Germany
Tel. + 49 (0)2351/957-503

  • autor:
  • Annette Lampe
  • HASCO AUSTRIA GmbH

    HASCO AUSTRIA GmbH

    Normálie, normalizované diely, horúce vtoky, systémy horúcich vtokov, príslušenstvo foriem na plasty a gumu, temperácia a chladenie, K-normálie, P-normálie, Z-normálie.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník