Odborná konference Plastko 2012 - pozvánka

  • 29.02.2012

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut si Vás dovoluje pozvat na další ročník odborné konference Plastko 2012. Zlín, Academia centrum UTB ve Zlíně, 11. – 12. duben 2012

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů  v oblasti   polymerní   chemie,    plastikářského   průmyslu   a  dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.


Náplň konference:


  • plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru,
  • odborné přednášky – výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry,
  • prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách,
  • distribuce informačních a propagačních materiálů.

Termín pro podání přihlášek a anotací byl prodloužen do 20.března 2012


Zájemci o účast na konferenci Plastko 2012 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tématických okruzích:

- nové trendy v oblasti výzkumu a vývoje polymerních materiálů,
- nové trendy v oblasti plastikářských technologií a vývoje výrobků,
- vývoj v oblasti zkušebnictví a testovacích metod,
- ekologické aspekty zpracování plastů,
- rozvojové a inovační projekty zpracovatelů plastů a výrobců plastových výrobků,
- možnosti financování výzkumu, vývoje a inovačních projektů.

Organizační pokyny, přihláška ZDE »

Účastnické poplatky jsou hrazeny z projektu Od rozvoje znalostí k inovacím.

OD ROZVOJE ZNALOSTÍ K INOVACÍM CZ.1.07./2.3.00/09.0009

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

esfmmtopvkuni 

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník