Nastavovanie vstrekovacích lisov (40 hodín), Modul 4, akreditované vzdelávanie

  • 02.01.2015 - 31.12.2015 | Orovnica | Slovensko
Modul je zameraný na získanie poznatkov z oblasti fáz cyklu vstrekovacieho lisu, na získanie zručnosti z montáže formy, nastavenia vstrekovacej jednotky, nastavenia základných technologických parametrov. Účastník bude schopný zahájiť vstrekovací proces a vykonať demontáž formy.
Toto odborné vzdelávanie realizujeme v tréningovom centre v Orovnici (v blízkosti Novej Bane).

Pre bližšie podmienky nás kontaktujte.

 

Oľga Balážová

_________________________________

A – OMEGA s.r.o.

IČO : 35937599,   DIČ DPH : SK2022010716

sídlo: Agátová 5525/9, 901 01 Malacky

kancelária : Radlinského 2751, 901 01 Malacky

tel.: / fax: 034 / 772 23 36

0911 221 795,  0905 303 291

a-omega@a-omega.sk

skype: aomega13

www.a-omega.sk

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník