Nastavovanie vstrekovacích lisov (16 hodín), Modul 3, akreditované vzdelávanie

  • 02.01.2015 - 31.12.2015 | Orovnica | Slovensko
Strojné zariadenia pre vstrekovanie plastov.
Modul je zameraný na získanie poznatkov o vstrekovacom lise, o procese plastifikácie, o priebežnej údržbe vstrekolisu, o periférnych zariadeniach vstrekolisov. Účastník získa vedomosti aj o funkcii formy, aj o periférnych zariadeniach prípravy granulátu. Získa zručnosti z oblasti priebežnej údržby formy a z oblasti priebežnej údržby periférnych zariadení prípravy granulátu.

Toto odborné vzdelávanie realizujeme v tréningovom centre v Orovnici (v blízkosti Novej Bane).

 Pre bližšie podmienky nás kontaktujte.

 

Oľga Balážová

_________________________________

A – OMEGA s.r.o.

IČO : 35937599,   DIČ DPH : SK2022010716

sídlo: Agátová 5525/9, 901 01 Malacky

kancelária : Radlinského 2751, 901 01 Malacky

tel.: / fax: 034 / 772 23 36

0911 221 795,  0905 303 291

a-omega@a-omega.sk

skype: aomega13

www.a-omega.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník