• Úvod
  • Aktuality
  • Na Moravě vznikne národní biomedicínský a biotechnologický park

Na Moravě vznikne národní biomedicínský a biotechnologický park

  • 04.12.2012

Hanácká metropole Olomouc se stává českým centrem biomedicíny, biotechnologií a s nimi souvisejících oborů, vzniká zde Národní biomedicínský a biotechnologický park.

Na jeho obsazení a vytváření podmínek pro uživatele se budou podílet Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (agentura CzechInvest), statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Klastr MedChemBio a Technologický park a.s., což stvrdily podpisem memoranda o spolupráci.

„Investiční projekty z oblasti biomedicíny a biotechnologií představují přidanou hodnotu, která je jedním z pilířů konkurenceschopnosti naší země. Cílem ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu je umístit do parku co nejvíce kvalitních zahraničních a tuzemských investorů, kteří pomohou tento perspektivní obor v České republice dále rozvíjet,“ říká ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest.

Národní biomedicínský a biotechnologický park bude vznikat v lokalitě Technologický park Olomouc-Hněvotín, která se nachází v jihozápadní části města u mimoúrovňového křížení rychlostních komunikací R46 a R35. S podporou statutárního města Olomouc ho ve spolupráci s firmami skupiny GEMO vybuduje společnost Technologický park a.s. Park bude poskytovat zázemí pro zavedené firmy i spin-off a start-up firmy z prostředí univerzitního výzkumu. Uplatnění zde najdou doktorandi i další odborníci z Olomoucka.

Na Univerzitě Palackého studuje na osmi fakultách přes 23 000 studentů. Klíčové výzkumné aktivity olomoucké univerzity jsou směrovány právě do oblasti biomedicíny, biotechnologií a nových materiálů. Podmínky pro rozvoj klinicky orientovaného biomedicínského výzkumu a klinického hodnocení léčiv, diagnostik, zdravotnických prostředků i techniky oboru v regionu poskytuje Fakultní nemocnice Olomouc. Zapojení Klastru medicinální chemie a chemické biologie (MedChemBio) zajišťuje vznikajícímu projektu silnou platformu pro výměnu informací, propagaci farmacie, medicinální chemie a chemické biologie, rozvoj konkrétních projektů na rozhraní mezi vědou a průmyslem v oblasti vývoje nových léčiv a nových diagnostických přístupů a také komunikaci mezi českými a evropskými subjekty.

  • autor:
  • CzechInvest
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník