MEDICA HEALTHCARE BROKERAGE EVENT 2021

  • 29.03.2021 - 29.03.2021 | Düsseldorf | Nemecko
On-line obchodné rokovania MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 - ONLINE v oblasti zdravotníctva, zdravotníckej techniky a pomôcok poskytujú možnosť rozvoja medzinárodnej spolupráce v rozšírenom formáte aj popri virtuálnej výstave MEDICA 2020 Düsseldorf.


Rokovania prebiehajú v prostredí globálnej platformy Enterprise Europe Network a medzinárodnej výstavy MEDICA v oblastiach:
• Zdravotnícka technika a riešenia pre ochranu zdravia
• Elektromedicina, zdravotnícka technika
• Informačné a komunikačné technológie
• Fyzioterapia, ortopedické zariadenia
• Komodity na jednorazové použitie, spotrebný tovar
• Laboratórne zariadenia, diagnostika

Zapojenie sa do podujatia Vám umožní zviditeľniť sa a vyhľadávať obchodných partnerov.
Rokovania si registrovaní účastníci potvrdzujú vopred pred podujatím cez web: Kooperačné rokovania - MEDICA

V prípade registrácie zvoľte v karte "SETTINGS" zvolte podpornú organizáciu "SK - SOPK "

V tomto roku sa koná výročné 20. kooperačné podujatie MEDICA. Aj z tohto dôvodu organizátor znížil registračné poplatky o polovicu a úplne oslobodzuje od poplatkov investorov a dovozcov. Okrem toho všetkým účastníkom, ktorí písomné potvrdia, že úspešne nadviazali spoluprácu, bude vrátený späť ich registračný poplatok.