Kybernetická bezpečnosť v regiónoch

  • 24.05.2022 - 24.05.2022 | Trenčín | Slovensko
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Středoevropské uskupení CEDEG, Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení.

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG, Národní klastrová asociace si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prihláška a program »

 

Najbližšie výstavy