ISO 37001 - Katalóg firiem

Tento dokument špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva. V súvislosti s činnosťami organizácie sa tento dokument zameriava na tieto oblasti: na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; na korupciu vykonávanú organizáciou; na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech; na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech; na korumpovanie organizácie;na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou). Tento dokument sa vzťahuje iba na korupciu.

strana 1 z 1
 • SOFTIP, a.s.

  SOFTIP, a.s.

  Návrh, implementácia a vývoj  softvérových riešení pre optimalizáciu výrobných a logistických procesov. Manažérské informačné systémy. Systémové...

  • www.softip.sk
  • Krasovského 14, Bratislava – mestská časť Petržalka

  strana 1 z 1
   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník